Modlitby

Krátke a silné modlitby na každý deň

Modlitba za záchranu pred hladom ku svätému prorokovi Eliášovi

(túto modlitbu používal biskup Afanaisij Sacharov, ktorý bol viac ako 30 rokov v stalinskom gulagu a necítil tam nikdy hlad)

V tele Anjel, medzi prorokmi základ, druhý predchodca príchodu Christa, slávny Eliášu, od Anjela stravu prijímajúci, i Sareptskú vdovu v čase hladu kŕmiaci, ty aj nám ctiacim ťa blahodatným kŕmiteľom buď. Amen.

 

Modlitba na každú hodinu života sv. Ioasafa Belgorodského

Nech bude blahoslovený deň a hodina, v ktorej sa Hospodin môj Isus Christos kvôli mne narodil, Ukrižovnanie pretrpel a smrť prijal. Ó, Pane Isuse Christe, Synu Boží, v hodinu mojej smrti prijmi služobníka Tvojho (meno) po zemi putujúceho, modlitbami prečistej Matky Tvojej i všetkých Tvojich svätých. Amen.

 

 

Modlitba pre situácie, keď človek nevie ako sa má zachovať

Hospodine, ja som človek hriešny a nechápem ako sa mám zachovať, ale Ty milostivý vrozum ma (daj mi pochopiť) ako sa mám zachovať. Amen.

 

 

Modlitba za odpustenie zabudnutých hriechov prepodobného Varsonufija Veľkého

Vládca Hospodine, nakoľko zabudnúť svoje prehrešenia je hriech, to ja som zhrešil pred Tebou vo všetkom, pred Tebou jediným vidiacim do ľudských sŕdc. Ty aj mne odpusť všetko podľa Tvojho človekoľubia (lásky k človeku). Týmto sa aj prejavuje Tvoja veľká sláva, keď Ty netrestáš kajúcich sa hriešnikov podľa ich skutkov, lebo si preoslávený na veky. Amen.

 

 

Krátka modlitba svätému biskupovi Nikolajovi v čase skúšok a prenasledovaní

(túto modlitbu odporúčala starica Olympijáda sa modliť v časoch ťažkých skúšok a prenasledovaní aby Hospodin zbavil (uľavil) a zachránil od všetkého zlého a od prenasledovaní)

Svätiteľu otče Nikolaju, spas ma!

Svätiteľu otče Nikolaju, ochráň ma!

Svätiteľu otče Nikolaju, zbav ma od všetkých bied a protivenstiev!

Amen.

 

 

Krátka modlitba pred odchodom z domu

Odriekam sa ťa satanáš, tvojej hrdosti i slúženiu tebe, a zjednocujem sa s Tebou, Christe, v mene Otca i Syna, i Svätého Ducha. Amen.

 

 

Modlitba pri každodennom kropení obydlia svätenou vodou

Krop v tvare kríža svätenú vodu na všetky štyri strany a hovor: V mene Otca i Syna, i Svätého Ducha, kropením touto svätenou vodou do úteku nech sa dá všetka zlá a besovská aktivita. Amin.

 

 

Modlitba arcibiskupa Antonija Michajlovského proti unylosti

Hospodine, Bože môj, ty vidíš nemoc i úbohosť mojej duše, pomôž mi, nenechávaj ma, nedopusť na mňa pokušenie, i spas ma kvôli tvojej milosti a Tvojej lásky k človeku. Nech sa preslávi aj na mne Tvoje sväté Meno, Otca, Syna, i Svätého Ducha. Amen.

 

 

 Modlitby ku svätému, čestnému a život-tvoriacemu Krížu

Kríž Christov na celý svet osvätený, blahodaťou a krvou nášho Pána Isusa Christa daný nám ako zbraň na všetkých našich nepriateľov viditeľných i neviditeľných. V mene Otca i Syna, i Svätého Ducha. Amin.