Modlitby

Modlitba sv. Makríny pred jej zosnutím

„Ó, Pane, oslobodil si nás od strachu zo smrti.

Urobil si tu koniec života pre nás začiatkom skutočného života. Ty, ktorý si so súcitom vrátil raj mužovi ukrižovanému s Tebou, pamätaj na mňa aj vo svojom Kráľovstve. Ak som sa dopustila hriechov slovom, skutkom alebo myšlienkou pre slabosť našej prirodzenosti, nedovoľ, aby ich Tvoje oči odhalili. Ty, ktorý máš na zemi moc odpúšťať hriechy, odpusť aj mne, takže môžem byť 'osviežená'. Nech ma nájdu pred Tebou, keď zložím svoje telo, nemajúc žiadnej viny vo forme mojej duše. Nech je moja duša prijatá do Tvojich rúk bezúhonná a nepoškvrnená, ako obeta pred Tebou."

 Svata Makrina