Modlitby

  • Úvod
  • Modlitby
  • Akafist k nášmu sv. otcovi Paisijovi Svätohorcovi

Akafist k nášmu sv. otcovi Paisijovi Svätohorcovi

Svaty Paisij

Kondak 1

My veriaci jedným hlasom chváľme všetci toho, ktorého Boh poslal v týchto časoch skúšok pre našu útechu a vedenie, Paisija úžasného, ktorý milostivo a s radosťou zápasil pre Vládcu, horiac láskou k celému svetu, a ktorý prisľúbil svoje srdce pre nás a pre našu spásu. A volajme naňho s vďakou: Raduj sa, blahoslavený otec Paisij, osvietenec posledných čias!

Ikos 1

Boh ustanovil, že si sa narodil v požehnanej krajine Kapadócia, kolíske nespočetného množstva svätých, ku ktorým si sa aj ty pridal v dokonalej spôsobilosti, žiariac spolu s nimi a neprestajne nás vedúc k pokániu. Preto ťa s veľkou radosťou chválime a hovoríme:

Raduj sa, lebo si sa stal vzácnym nasledovníkom svätých Kapadócie!

Raduj sa, lebo si sa im celkom pripodobnil ako pravý nositeľ Boha!

Raduj sa, najkrajší a voňavý kvet, ktorý rozkvitol pre naše osvietenie!

Raduj sa, prameň nebeskej blahodati osviežujúci celý svet!

Raduj sa, najsladší pokrm napĺňajúci duše, ktoré hladujú po správnom učení!

Raduj sa, nádoba, ktorá zhromaždila všetky naše slabosti, problémy a smútky!

Raduj sa, ohnivý stĺp, ktorý si neotrasiteľnou oporou túžiacich po spáse!

Raduj sa, hviezda, ktorá žiari na oblohe Cirkvi a vedie nás do večných príbytkov!

Raduj sa, lebo sa ukázalo, že si Božím požehnaním a znakom Jeho nevýslovného milosrdenstva!

Raduj sa, blahoslavený otec Paisij, osvietenec posledných čias!

Kondak 2

Ó, požehnaný Otče, bol si vyvolený z lona svojej matky, aby si sa vo všetkom odovzdal Bohu a tak sa stal pre Neho vzácnou nádobou na spásu a vedenie všetkých, ktorí do teba vkladajú svoju nádej. Tomu, ktorý skrze teba urobil veľké divy a milosrdenstvo, pre takéto požehnanie všetci s radosťou spievame pieseň: Aleluja!

 

Ikos 2

Krst, ktorý si, ó, otče, prijal z rúk svätého Božieho Arsénia, bol znakom Božej blahodati spočívajúcej na tebe. Za videnie tvojich mnohých darov v duchu ťa od raného detstva požehnal, aby si bol jeho učeníkom a nosil jeho meno. Preto ťa ctíme, napriek našej nehodnosti, a hovoríme:

 

Raduj sa, lebo si bol uznaný za hodného byť pokrsteným svätým Arséniom Kapadóckym!

Raduj sa, lebo predvídal všetko, čo sa s tebou malo stať!

Raduj sa, lebo jeho duch sa radoval, vidiac ako zo stáda, ktoré pásol, vyrástlo také požehnané ovocie!

Raduj sa, lebo pre to sa o teba bez prestania staral po celý svoj pozemský život!

Raduj sa, lebo ani po odchode na nebo ťa neopustil, ale o to viac sa za teba prihováral!

Raduj sa, lebo aj ty si si ho uctil, ako sa patrí, a zbožne si ho pokladal za svojho otca v Christu!

Raduj sa, lebo si srdečne zápasil o jeho oslávenie a zbieral si svedectvá o jeho zázračnom živote!

Raduj sa, lebo svätý Boží ťa požehnal, aby si našiel jeho najmilšie relikvie, ktoré sa stali studnicou nespočetných uzdravení!

Raduj sa, lebo si s láskou zložil jeho uctievané telo v monastieri, ktorý si založil v Souroti!

Raduj sa, blahoslavený otec Paisij, osvietenec posledných čias!

Kondak 3

Presťahujúc sa do Grécka kvôli tyranskému tureckému prenasledovaniu, tvoji rodičia prišli do krajiny Konitsa a obetujúc seba samého, ó, otče, si začal stúpať po božskom rebríku dokonalosti. Lebo už od detstva sa  na tebe ukazovalo, že si vodiacim svetlom pre všetkých okolo teba, ktorí, vidiac tvoje vzácne dary, oslavovali Boha a hovorili: Aleluja!

 

Ikos 3

Poučený príkladom svojich rodičov si sa od mladosti s vrúcnou horlivosťou usiloval o Christovu lásku, ukazujúc skutky dokonalého človeka. Za to, že si nasledoval svoju požehnanú matku, onedlho si sa začal prísne postiť a neprestajne modliť k Bohu, životom pustovník, ale vekom dieťa. Diviac sa mužnosti tvojho srdca, s radosťou ti spievame takto:

 

Raduj sa, lebo si ešte mladý úplne opustil prchavé žiadostivosti tohto sveta!

Raduj sa, lebo dokonalým pôstom si zachoval neporušenú korunu panenstva!

Raduj sa, lebo tvoja mladosť ti nezabránila osvojiť si neprestajnú modlitbu v samote!

Raduj sa, lebo namiesto vyžívania sa v detských hrách si sa tešil z toho, že si stále s Christom a jeho svätými!

Raduj sa, pretože si sa kvôli tomu vyhýbal priateľstvu tých, odtrhujúc ťa od tvojej vrúcnej lásky!

Raduj sa, lebo si sa neusiloval len o vonkajšie veci, ale si ozdobil aj svoju dušu všetkou cnosťou!

Raduj sa, lebo si nasledoval láskavosť a zbožnosť svojej požehnanej matky!

Raduj sa, lebo ti dala neskazený príklad lásky a absolútneho sebaobetovania!

Raduj sa, lebo všetci žasneme nad odvahou, s ktorou si začal bojovať dobrý boj!

Raduj sa, blahoslavený otec Paisij, osvietenec posledných čias!

 

 Pokračovanie v Svetle Pravoslávia č. 63