Modlitby

Prečistá Vládkyňa Bohorodička

Ó, Prečistá Bohorodička, Kráľovná nebies i zeme, vyššia od Anjelov i Archanjelov a čestnejšia než všetko stvorenie, čistá Panna Mária, svetu dobrotivá Pomocníčka, pre všetkých ľudí istota a všetkej núdze zbavenie sa!

Theotokos

Čítať Ďalej

Modlitby ku svätej Xénii Peterburgskej

Modlitby ku svätej Xénii Peterburgskej


     Ó, svätá horlivá Božia orodovníčka, Xénia! Svojím okom z milosrdenstva vzhliadni na nás, Božích služobníkov (mená), ktorí sa s bázňou a a horlivosťou modlíme pred Tvojou počestnou ikonou a prosíme od Teba pomoc a ochranu.

Xeniagold

Čítať Ďalej

Prosebné modlitby žien v tehotenstve

Ó, Christe, Bože môj, s hlbokou pokorou sa k Tebe utiekam, na kolená pred Tebou padám a ďakujem Ti, že si ma obdaril Tvojím najdrahším darom. Lebo niet na tomto svete drahšieho daru ani pokladu, s ktorým by si ma mohol obdarovať: ako je ten, že si ráčil požehnať plod môjho života.

Čítať Ďalej

Modlitba na odpustenie hriechov

180px-Johnkronstadt

Hospodine! Ty, Ktorý si na kríž pribil naše hriechy, pribi na kríž aj tento môj hriech a zmiluj sa nado mnou podľa Tvojej veľkej milosti (Žalm 50, 3) – a očistí sa tvoj hriech.

Sv. Ján Kronštadtský

Ranné a večerné modlitby

Drahí bratia a sestry v Christu,

kvôli akútnemu nedostatku pravoslávnych modlitieb v slovenčine vám predkladáme tento neoficiálny preklad, na ktorého vytvorení sa nezištne podieľali pravoslávni kresťania z celého Slovenska.

Nech ich, ako aj vás, všetkých spasí Boh.
 

Kto sa nemodlí, je mŕtvy.

(sv. Ján Zlatoústy)

Čítať Ďalej

Modlitby na rôzne potreby

Drahí bratia a sestry v Christu,

kvôli akútnemu nedostatku pravoslávnych modlitieb v slovenčine vám predkladáme tento neoficiálny preklad, na vytvorení ktorého sa nezištne podieľali pravoslávni kresťania z celého Slovenska.
Nech ich, ako aj vás, všetkých spasí Boh.

 

Dobre vie žiť, kto sa vie dobre modliť.  (blažený Augustín)

Čítať Ďalej

Modlitby pred svätým Prijímaním


     Modlitbami našich svätých otcov, Pane Isuse Christe, Bože náš, zmiluj sa nad nami. Amen.

     Kráľ Nebeský, Utešiteľ, Duch pravdy, Ktorý si všade, a napĺňaš všetko, Poklad dobra a Darca života; príď, a prebývaj v nás, a očisti nás od každej poškvrny, a zachráň, Dobrotivý, naše duše.

Čítať Ďalej