Modlitby

Akafist k nášmu sv. otcovi Paisijovi Svätohorcovi

Svaty Paisij

Kondak 1

My veriaci jedným hlasom chváľme všetci toho, ktorého Boh poslal v týchto časoch skúšok pre našu útechu a vedenie, Paisija úžasného, ktorý milostivo a s radosťou zápasil pre Vládcu, horiac láskou k celému svetu, a ktorý prisľúbil svoje srdce pre nás a pre našu spásu. A volajme naňho s vďakou: Raduj sa, blahoslavený otec Paisij, osvietenec posledných čias!

Čítať Ďalej

MODLITBY PRED ČÍTANÍM JEDNÉHO AKAFISTU

Začíname s pravidlom siedmich  poklôn:

  1. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. (poklona)
  2. Bože, očisť ma hriešneho a zmiluj sa nado mnou. (poklona)
  3. Keď si ma stvoril, Pane, zmiluj sa nado mnou. (poklona))
  4. Nesmierne som zhrešil, Pane, odpusť mi. (poklona)
  5. Moja suverénna, presvätá Bohorodička, zachráň ma, hriešnika. (poklona)
  6. Ó, Anjel, môj svätý strážca, ochraňuj ma od všetkého zlého. (poklona)
  7. Svätý Apoštol (alebo mučeník alebo meno svätého otca) modli sa za mňa k Bohu. (poklona)   

Čítať Ďalej

Modlitba prepodobného Nektária Optinského proti Antichristovi

Pane Isuse Christe, Synu Boží, Ktorý prídeš súdiť živých i mŕtvych, zmiluj sa nad nami hriešnymi (mená), odpusť nám padnutie do hriechov počas celého nášho života Ty, Ktorý riadiš celým našim (životným) osudom, i schovaj nás od tváre Antichrista v tajnej púšti spasenia Tvojho. Amin.

Čítať Ďalej

Večerná Bohoslužba na sviatok sv. Gorazda II.

Večerná Bohoslužba na sviatok sv. Gorazda II.

Spevník pravoslávnych kresťanov

 

Kňaz: Blahoslavený je Boh náš stále, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Žalmista: Sláva Tebe, Bože náš, sláva Tebe!

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, všadeprítomný a všetko napĺňajúci, Poklad blaha a Darca života, príď a usídli sa v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas, Blahý, duše naše.

Čítať Ďalej