Abeceda kresťana

Doručený k nesmrteľnosti: Paschálna homília sv. Justína Popoviča z Čelije

Človek odsúdil Boha na smrť; svojím Zmŕtvychvstaním, On (Boh) odsúdil človeka na nesmrteľnosť. Na oplátku za bitie dáva objatie; za zneužitie, požehnanie; za smrť, nesmrteľnosť. Človek nikdy nepreukázal toľko nenávisti k Bohu, ako keď Ho ukrižoval; a Boh nikdy neprejavil viac lásky k človeku, ako keď On vstal (z mŕtvych). Človek chcel dokonca zredukovať Boha na smrteľníka, ale Boh svojím Zmŕtvychvstaním urobil človeka nesmrteľným. Ukrižovaný Boh je Vzkriesený a zabil smrť. Smrť už nie je. Nesmrteľnosť obklopila človeka a celý svet.

Čítať Ďalej

Čo svätá Teodora vo videní zjavila svätému Grigorijovi

Čo sa deje s ľudskou dušou v hodine smrti a po nej?

Vo svätej tradícii Pravoslávnej Cirkvi, súhlasne so Svätým Písmom, nachádzame učenie o mýtniciach. Podstatu učenia o mýtniciach predkladá svätý Cyril Jeruzalemský v slove o „Odchode duše.“ Mýtnice to je nevyhnutná cesta, po ktorej prechádzajú od dočasného pozemského života k večnému údelu všetky ľudské duše, ako zlé, tak i dobré.

Čítať Ďalej

Duchovný otec Teofil Paraian: Boh sa na nás usmieva

Boh sa na nás usmieva. Prečo sa Boh na nás usmieva? Usmieva sa na nás, pretože On nás miluje. Pretože nás miluje On nemôže robiť nič, len sa na nás usmievať... On nás miluje a On sa na nás usmieva. Náš Boh je Boh milosti a súcitu. Prečo by sme my nemali zdôrazňovať tento aspekt (oveľa) viac? Naši veriaci často myslia o Bohu ako o teroristovi, očakávajú potrestanie, očakávajú Jeho hnev, Jeho zlosť... Ale to nie je pravda. Boh je náš Otec, a náš Otec nám nemôže ublížiť. Náš Otec prichádza ku nám a prikrýva nás...

Father Teofil 1

Čítať Ďalej

Čo to znamená "ugomoniť sa"

HIEROMNÍCH DOROTEJ (Konevica)

Roku 1951 som strávil niekoľko týždňov v Konevici na ďalekom severe žijúc ako pustov­ník v lese, v drevenej chate. Bol koniec júla. Dni boli teplé a slnečné. Lesy a jazerá, jazerá a lesy. Monastierik bol malý, spolo­čenstvo bratov bolo neveľké a už v rokoch.

Čítať Ďalej

Odo Mňa to bolo

Svätý Serafim Vyrický: Odo Mňa to bolo

Či si niekedy pomyslel na to, že všetko, čo sa týka teba, týka sa aj Mňa? Pretože to, čo sa týka Teba, dotýka sa zreničky Môjho oka.

Čítať Ďalej

Víťazný vzostup prepodobného Makária Veľkého na nebo

Keď nastala chvíľa odchodu prepodobného Makária Veľkého, prišiel po jeho dušu spolu s veľkým množstvom nebeského vojska Cherubín, ktorý bol jeho Anjel strážny. So zborom Anjelov zostúpili tiež rady apoštolov, prorokov, mučeníkov, svätiteľov (svätých biskupov), ctihodných a spravodlivých.

Čítať Ďalej