Abeceda kresťana

Ako sa spovedať

alt

PRÍPRAVA NA SV. TAJINU SPOVEDE


V rukách držíš krátky výber z vynikajúcej knihy neznámeho ruského autora “SPOMIENKY PÚTNIKA”. V tomto úryvku pútnik rozpráva o sviatosti zmierenia. Nech ti rady pútnikovho spovedníka poslúžia ako spovedné zrkadlo pravdy, ktoré nám ukazuje nás samých v celej duchovnej nahote, ktoré odzrkadľuje náš skutočný duchovný stav. Väčšinou nie sme k sebe veľmi prísni... Ale aká je skutočnosť?

Čítať Ďalej

Čo to znamená byť jurodivý - blázon pre Christa (vysvetlené v živote sv. Symeona - blázna pre Christa)

ŽIVOT A SKUTKY OTCE SYMEÓNA, BLÁZNA KRISTOVA, ZAPSANÉ LEONTIEM, BISKUPEM V NEAPOLI KRÉTSKÉ
Úvodem o jurodivosti


Tento druh svatosti byl vždy drahý pravoslavné církvi a je oslovující pro mnoho lidí i v dnešní době, ve které se snad jedině toto »bláznovství pro Krista« může účinně postavit proti modle racionalismu a zjevně či skrytě ateistických filosofií, jimiž se lidská civilisace dvacátého století opájí a skládá v ně své naděje.

Čítať Ďalej

Čo je to PRELESŤ

Pojem PRELESŤ ako kľúčový pojem v pravoslávnom asketickom učení úplne chýba v protestantsko-katolíckom svete, ktorý vytvoril "charizmatické" hnutie. A touto skutočnosťou je vysvetlené, prečo takýto zrejmý klam môže ovládať menované "kresťanské" kruhy a tiež prečo to "prorok" ako Nikolaj Berďajev, ktorý pochádza z pravoslávneho prostredia, považuje za absolútne podstatné, že v "novom veku Svätého Ducha" "nebude asketický svetový názor". Dôvod je zrejmý.

Serafim Rose NEW

Čítať Ďalej