Abeceda kresťana

Cirkevná tradícia o znamení Kríža

alt

Ak na sebe zobrazujes Kríž s veľkou vierou, nedokáže se ku tebe priblížiť ani jeden z nečistých duchov, protože vidia ten meč, ktorý im zasadil smrteľnú ranu.


sv. Ján Zlatoústý (5. storočie)


Čítať Ďalej

Pravidlá zbožného života

PRAVIDLÁ ZBOŽNÉHO ŽIVOTA
(Živý starec )

Tieto pravidlá zbožného života mi odovzdal v den výročia môjho krstu, keď mi Boh pridelil môjho Anjela strážcu, pravoslávny Optinský svätý starec Nektarij s týmito slovami: " To je pre teba môj osobný dar".

Čítať Ďalej

Výroky a príbehy otcvo púšte

alt

Modlitba z púšte:

Pane Isusu Christe, tvoju vôľu poslúcha všetko tvorstvo, odpusť mi zlo, ktoré som spravil, a daj mne hriešnikovi, aby som už viac nehrešil. Pane, verím, že hoci si to nezaslúžim, ty ma môžeš očistiť od všetkých hriechov. Pane, viem, že človek súdi podľa zovňajšku, ale ty vidíš do srdca. Pošli svojho Ducha do najhlbšieho vnútra môjho bytia, aby prevzal moc nad mojou dušou a mojím telom. Bez teba nemôžem byť spasený, s tvojou pomocou sa však odvažujem túžiť po tvojej spáse. Teraz ťa teda prosím o tvoju spásu. Prosím ťa o múdrosť, aby si mi podľa svojej veľkej dobroty pomohol a ochránil ma. Všemohúci Bože, buď sprievodcom môjho srdca, aby som vo dne i v noci pamätal na tvoju prítomnosť. Amen.

Čítať Ďalej

Prečo trpia deti

utrpenie_deti

Rodina je jedno telo, ktoré často znáša duchovný tlak, ktorému sú nerovnomerne vystavení jej členovia. Stáva sa, že deti neznesú tento tlak, čo sa prejaví na ich zdraví a platia svojím zdravým za hriechy a chyby svojich rodičov.

Čítať Ďalej

Modlitba v duchu Evanjelia

Theotokos

Isus Christos príkladom v modlitbe

Evanjelium svedčí, že Isus Christos nielen, že učil, ako sa máme modliť, ale aj sám bol naším príkladom a modlil sa. Keď nasýtil päťtisíc ľudí, rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch a modlil sa (Mt 14,23 , Mk 6, 46). Prečo Hospodin vyšiel na horu a bol tam sám? Aby nás naučil, že púšť a osamelosť sú vhodné na modlitbu k Bohu. Prečo často odchádzal do púšte a veľa ráz tam zotrval v modlitbe?

Čítať Ďalej

Tajomstvo rodinného šťastia

alt

Svätá cárovná Alexandra: Tajomstvo rodinného šťastia

Z DENNÍKA MANŽELKY RUSKÉHO CÁRA, MATKY PIATICH DETÍ

Pre manželov je potrebné, aby vedno chodili do chrámu, aby sa spolu modlili, spolu prinášali k stopám Boha ťarchu starostí o svoje deti a o všetko im drahé.

Čítať Ďalej