Abeceda kresťana

Starec Teofil: Ako sa usmievať na Boha (časť 2)

Som požehnaný starý muž, žijem na „mieste šťastia“, som požehnaný starý muž... a ďakujem Bohu. A z tohto šťastia a lásky, koľko mám v duši - - usmejem sa na Boha a ďakujem mu: Pane, prijmi moju vďaku, Pane, prijmi môj úsmev, ktorý sprevádza moju vďačnosť.

Čítať Ďalej

Najväčšia zbraň diabla je strach

Budú vás prenasledovať! Nebojte sa!

 

- Otče, čo je podľa vás najväčšia zbraň diabla? Akou zbraňou bude toto prenasledovanie schopné zotročiť ľudí?

Verím, že je to strach! Moje dieťa, strach je pre dušu najstrašnejšia vec; uľahčuje to človeku odovzdať sa diablovi. Strach! Chcel by som sa tiež opýtať sám seba: "Čo je protijed na strach?" - Čo je teda protijed na strach? Protijed na strach je láska! Strach je zbraňou diabla, aby si mohol podmaniť kresťanov. A láska je Christova moc, ktorá dáva radosť a šťastie kresťanom.

Čítať Ďalej

Svätý Sofronij Sacharov o nacionalizme

Mojou túžbou bolo založiť monastier v duchu svätého Siluána [Atoského]. Ale dodnes počúvam, že môj pokus je čisto utopický. Ľudia mi hovoria: „Je nemožné prekonať nacionalizmus v sebe.“ Ale potom si ja myslím, že spása je nemožná.

Čítať Ďalej

Čo sa stane v okamihu smrti?

Odchod duše - Pravoslávne kresťanské učenie

~ Nedeľa Posledného Súdu ~

Tento text je prepis nahrávky starca Efréma z Arizony, na ktorej hovoril o okamihu smrti z perspektívy Pravoslávneho Kresťanstva. Čo bude po smrti? Čo sa stane po tom, ako zomrieme? Aký je stav duše po smrti? Dôležité tu je, že musíme zvážiť všetky veci a dať ich na pravú mieru, každý z nás, a povedať: "Niet inej cesty, musím sa ponáhľať, musím bojovať!" Niet času na plytvanie.

Čítať Ďalej

Bohorodička a žena, ktorá sa nevyspovedala

Bola kedysi jedna Boha-bojná a cnostná dáma, ktorá bola vydatá a mala deti. Nikdy v Cirkvi nechýbala, veľkodušne rozdávala milodary chudobným, postila sa a mala tiež mnoho ďalších cností. Napriek tomu táto nešťastná žena spáchala jeden hriech, ktorý nikdy na spovedi nepriznala. Často išla k svojmu duchovnému otcovi, ktorému to chcela odhaliť; avšak po priznaní všetkých ostatných priestupkov cítila hanbu a nedokázala mu odhaliť aj tento jeden hriech.

Čítať Ďalej

O Chasánovi a o Poslednom Súde pre nepokrstených dobrých ľudí

Na priamu otázku, či budú spasení tí, ktorí nie sú pokrstení, odpovedal igumen monastiera sv. Nikodéma takto: Raz som navštívil jaskyne pustovníkov na Svätej Hore Atos a stretol sa tam s jedným askétom, s ktorým som si sadol, aby som sa ho opýtal na niektoré veci. Okrem iného aj na to, či budú spasení tí, ktorí nie sú pokrstení. On mi odpovedal: "Poviem ti, dieťa moje, čo sa raz stalo v Malej Ázii.

Čítať Ďalej