Abeceda kresťana

Svätý Sofronij Sacharov z Essexu: pýcha a cesta sĺz svätého Siluána Atoského

Svätý Sofronij Sacharov z Essexu: Pred nami teda stojí otázka - ako môžeme byť spasení?

Ako odpoveď uvediem slová nášho blahoslaveného otca Siluána: „Ďakujem Ti, Pane a Stvoriteľu môj, že si milosrdne pokoril moju dušu a zjavil si mi cestu, po ktorej kráčali Tvoji svätí. Miluješ tých, čo plačú, a všetci svätí prišli k Tebe cez plač. Daj mi, milostivý Pane, prísť k Tebe po ceste Tvojich svätých, po ceste pokorného plaču, ktorý si mi ukázal."

V čom spočíva deformácia modernej spoločnosti? Pozrite sa, kam vedú všetky školy! Len čo človek vystúpi na najvyššie akademické stupne, na všetkých pod sebou sa pozerá povýšenecky, či skôr s dešpektom a nevšímavosťou. Ako pre každého človeka narodeného v tomto svete: najmenšia nadradenosť vo vedeckom pláne ho už robí hrdým. Kvôli tejto pýche existuje tendencia podmaňovať si slabých.

 

Svaty Sofronij Sacharov z Essexu

 

A tak celá história ľudstva dosahuje skutočne desivé výsledky. Pozrite sa na našu éru. Technické vynálezy, zdalo by sa, mali urobiť človeka šťastným, uspokojiť ľudskú túžbu všetko vedieť, ovládať prírodné zákony. Nikdy však nebolo toľko samovrážd ako dnes. A žiadna politická stratégia neviedla k vybudovaniu spoločnosti, v ktorej by bolo možné eliminovať zotročovanie ľudí tými, ktorí ovládali prostriedky násilia.

Čo nám však ukázal Pán? – „Kto chce byť spasený a prísť k Otcovi, nech Ma nasleduje“ (porov. Jn 14,6).

 

https://www.youtube.com/watch?v=CNUA9_vSncM