Abeceda kresťana

Čo sa stane v okamihu smrti?

Odchod duše - Pravoslávne kresťanské učenie

~ Nedeľa Posledného Súdu ~

Tento text je prepis nahrávky starca Efréma z Arizony, na ktorej hovoril o okamihu smrti z perspektívy Pravoslávneho Kresťanstva. Čo bude po smrti? Čo sa stane po tom, ako zomrieme? Aký je stav duše po smrti? Dôležité tu je, že musíme zvážiť všetky veci a dať ich na pravú mieru, každý z nás, a povedať: "Niet inej cesty, musím sa ponáhľať, musím bojovať!" Niet času na plytvanie.

Starec Efrém: Myslím na Súd, ktorý bude nad nami vynesený...

Okamih smrti ... tento desivý okamih, keď duša uvažuje nad tisíckami rôznych vecí, nad tisíckou rôznych právd ...

... pretože myseľ triedi veci, duša sa zbavuje pozemských trápení a starostí ... pretože má pocit, že odchádza.

Pokračuje ďalej stretnúť sa so Sudcom. Chápe, že všetko sa teraz končí. Začína prechádzať cez démonov (vzdušné mýtnice). Cíti realitu toho okamihu. Všetko ostatné vyprcháva preč, boje, prelesti, nevera, hriechy, vášne ... všetko sa odlučuje, a duchovne potom z celého srdca verí, že ona neskončí ako duša, ale odchádza rovnako, ako hovoria otcovia [Pravoslávnej Cirkvi] .

Z tohto dôvodu mnohokrát sekulárni ľudia väčšinou varujú svoju rodinu, že sa chystajú odísť, a chcú sa so svojou rodinou rozlúčiť, akoby odchádzali na cestu.

Ľudia malej viery a zbožnosti. No v tom okamihu k nim ich duša hovorí zvláštnym spôsobom. Cítia, že tento život bol falošný ... že to bola hra, ktorá sa teraz skončila ... a ľudia, ktorí tu zostali, sú akosi zavádzaní, pretože nevedia, čo ich čaká, niečo, čo ku mne teraz prišlo.

Muž, ktorý odchádza, však nemôže tieto veci vysloviť. Boh to nedovolí. Duša uvažuje o všetkých týchto veciach a pýta sa,

"Čo sa deje teraz ...?" Kde je môj čas?“

Žiada, aby sa k nej čas vrátil, aby sa mohla modliť. Teraz sa však hody skončili. Odchádza do druhého sveta a čo sa stalo, to sa stalo. Čas sa ale nevráti späť. Za všetky tie roky, ktoré uplynuli, už nevrátiš ani sekundu. Potom prichádza na rad kontrola svedomia. Čas nadobro uplynul. Modlitbu, ktorú som mohol urobiť, teraz už nie je možné vykonať. A takto každý z nás začína pre druhý svet kontrolou svedomia.

 

Starec Efrem 10

 

Každý hovorí modlitbu, ale nemá dostatok sily, hovorí pomaly, myslí na nepodstatné veci a nevenuje jej pozornosť. Všetky tieto veci sa v čase smrti vrátia späť. Svedomie povie: „Toto si neurobil a neurobil si tamto. V tom čase si niekoho rozosmutnil ... druhý raz si súdil, klamal, zabudol si na svoju povinnosť ...“ Toto všetko nám predvedie naše svedomie! Démoni ich majú zapísané s každým detailom. Zľakneme sa toho, čo nám predvedú. My sme už sme na ne zabudli ... kvôli ľudskej slabosti, kvôli smútku, kvôli mnohým veciam sme ich pozabúdali. A napriek tomu ich majú všetky zapísané. A zatiaľ čo naša duša stúpa (cez vzdušné mýtnice), stretneme ich (démonov so všetkými zapísanými našimi skutkami) pred sebou. Potom sa myseľ vráti na svoje miesto, ale už bude neskoro.

Teraz, keď počúvame Božie slovo, keď počúvame všetko, čo k nám príde späť, musíme zvážiť všetky veci a napraviť ich – každý z nás a predovšetkým ja sám. A povedz: "Niet inej cesty, musím sa ponáhľať, musím bojovať!"

 

Starec Efrem 9

Tags: hodina smrti, smrť, odchod duše, duša, vzdušné mýtnice