Abeceda kresťana

Otec Nikon: Utrpenie nie je dobrá vec pre pravoslávnych kresťanov

Západné kresťanstvo videlo v utrpení dobrú vec. Christos vydržal [Kríž], Christos trpel za nás, aby sme boli spasení. Preto nám utrpenie pomohlo. Preto pre západné kresťanstvo utrpenie, umučenie, ukrižovanie Christa, to všetko má primárnu úlohu v doktríne a spáse.

Zdôrazňujeme Vzkriesenie. A naším najväčším sviatkom je Pascha (Veľká noc) a nie ukrižovanie.

Aj vo Veľkom (Svetlom) týždni my, pravoslávni, spievame:

 „Uctievame tvoje umučenie, Christe. Ukáž nám aj svoje slávne vzkriesenie."

Myslíme na radosť a vzkriesenie, aj keď sme v bolesti a smútku.

Toto sú dva úplne odlišné prístupy k problému utrpenia. To je dôvod, prečo sú na Západe niektoré hnutia také úspešné: budhizmus, New Age,... ktorí hovoria: „Prišli sme vás oslobodiť od tohto ‚kresťanstva‘, ktoré vám hovorí, že je krásne trpieť, je dobré trpieť...“ [osloboď sa] od kresťanstva, ktoré chváli a ospravedlňuje utrpenie a ako v spomenutých prípadoch aj utrpenie spôsobuje. Preto svet sleduje také hnutia: zbaviť sa náboženstva, ktoré prijíma utrpenie ako dobrú vec.

Všetci veľkí bojovníci proti kresťanstvu, od Nietzscheho, Camusa, až po tých dnešných, si nevedia predstaviť že aj my odmietame toto "kresťanstvo" zamerané na kult utrpenia... Naša viera nehovorí, že utrpenie je dobrá vec alebo že choroba je dobrá vec.

 „Smútok, utrpenie je len Isusovým bozkom,“ hovorí západný svätec.

Nie takto!

Keby to bola dobrá vec, potom keď Christos prišiel, neuzdravil by žiadneho chorého...

A predsa uzdravil, koľko ľudí len mohol.

Utrpenie nie je dobré.

Father Nikon

Preto všetko, čo západní ateisti odmietajú, odmietame aj my (pravoslávni). Ich tragédiou je, že nevedia, že to, čo odmietajú, nie je viera našej pravoslávnej Cirkvi. Nepoznajú pravoslávnu Cirkev. Ani pravoslávnu Cirkev, ani pravoslávnu teológiu či pravoslávny spôsob života...

Naša viera je vierou radosti.

Toto je naša viera!

Preto sa kresťan raduje zo svojho utrpenia a smútku, nie preto, že trpí a je smutný, ale pretože vie, aký bude koniec tohto všetkého. Že všetko zostane pozadu a bude sa radovať. Že toto všetko tu zostane a on bude odpočívať tam, kde budú odpočívať spravodliví. Spomeňte si na chválospev radosti, chválospev lásky apoštola Pavla a pochopíte. prečo? Kto takto miluje, ten sa aj raduje. Ten, kto nenávidí ostatných, nemá radosť, ten, kto má v sebe zlobu... Tento sa oddeľuje od Toho, ktorý nám priniesol Radosť a Život.

 

https://www.youtube.com/watch?v=rqNvEy4K4EQ

 

Tags: utrpenie, spása, kríž