Abeceda kresťana

Otec Sáva Atoský: Naša jediná láska

Po ničom netúžme. Mali by sme mať len jednu túžbu: milovať Boha. Preto svätí hovoria: Dávajte pozor na to, čomu dovolíte zostúpiť z mysle do svojho srdca; nedovoľte ničomu zostúpiť, pretože je nebezpečenstvo milovať to tomu, čo zostupuje z mysle do srdca. Dokonca to/ich uctievať ako boha. Urobiť z toho/neho modlu namiesto Boha. A toto je najhorší z hriechov: modlárstvo.

Niekto napríklad miluje človeka. Človek prejde z mysle do srdca a povie: Zbožňujem svoju ženu. Alebo: Zbožňujem svoje dieťa. Táto osoba je modloslužobník. Svoje manželky alebo deti postavili na miesto Boha. Ak Boh im vezme ich milovanú osobu, zbláznia sa. A obviňujú Boha. Boha, v Ktorému nikdy neverili, ani Ho neuctievali, ale veľmi dobre vedia, ako ho obviňovať alebo dokonca na Neho nadávať. Z akého dôvodu? Za odňatie modly, ktorú uctievali. Niekto môže na takúto stratu aj zomrieť. Ale toto nie je ten správny spôsob, ako niekoho milovať...

Prvá a najvyššia láska by mala byť k Bohu. Povedal by som, že jediná láska. Prečo jediná láska? Pretože je to prvé Pánove prikázanie: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom. To znamená: „Mali by ste Mi odovzdať celé svoje srdce“. A pretože milujete Boha celým svojím srdcom, potom milujete svoju manželku a svoje dieťa, svojich príbuzných a všetkých ľudí... pretože milujete Boha.

 

https://www.youtube.com/watch?v=_dmoQ3tZTOk

 

fr savvas 4.3