Články a knihy

„Charizmatická“ „obnova“ vo „Svätom Duchu“

Milí bratia a sestry,

Už dlhší čas mám pocit, akoby sa kresťania báli nazvať veci pravými menami. Asi najjasnejším prípadom tohto duchovného marazmu je tzv. charizmatická obnova vo „Svätom Duchu.“

Sama už stihla zasiahnuť, až na výnimky, takmer všetok protestantizmus ako aj rímsky katolicizmus. Iba jedinej Pravoslávnej Cirkvi sa táto duchovná „obroda“ vyhla, i keď aj v nej existuje pár tzv. charizmatických prívržencov. Drvivá väčšina publikácií ako aj svedectvá oklamaných ľudí, ktorí buď priamo, alebo nepriamo patria do nejakého letničného „kresťanského“ spoločenstva, bola nekriticky pozitívna. Pritom nikto zo spomínaných ľudí vôbec nezapochyboval (!) o tom, či duch, ktorý v takýchto „kresťanských“ spoločenstvách pôsobí, je naozaj Duch Boží. Vďaka láskyplnej Božej prozreteľnosti sa mi dostala do rúk publikácia od hieromonacha Serafima Rosa: Pravoslávie a náboženstvo budúcnosti, ktorá jednoznačne odsúdila tzv. charizmatickú obnovu ako dieťa diabla. Je strašné, čo i len rozmýšľať o náboženskej nevedomosti dnešných kresťanov. Pretože tzv. charizmatické hnutie (ktoré je ešte relatívne ľahko usvedčiť z nekresťanských praktík) bolo (pozitívne) prijaté takmer na celom svete. Čo sa bude diať v budúcnosti, keď príde už v Biblii popisovaný klam taký presvedčivý, že zvedie, ak by to bolo možné, aj vyvolených?! Pritom treba mať vždy na pamäti, ako to veľmi výstižne popisuje aj Serafim Rose, že náboženstvo budúcnosti nebude len nejaký plytký, narýchlo pozliepaný náboženský systém, ale do najmenších podrobností rozpracovaná diabolská lož. Tá bude chcieť nahradiť „prekonané“ (pravoslávne) kresťanstvo! Samozrejme, že celé to bude smerovať k nastoleniu vlády toho syna zatratenia, ktorý sa bude povyšovať nad všetko, čo sa menuje Boh, a ktorý sa posadí v Jeruzaleme v Božom chráme na Boží trón, vyhlasujúc sám seba za boha!

Pravoslavie a nabozenstvo buducnosti

Preto milí bratia a sestry, neustále bdejte a horlivo študujte Sväté Písmo spolu so životopismi a dielami svätcov, a v ich svetle kriticky skúmajte každú novotu, ktorá bude chcieť „oživiť“ upadajúce kresťanstvo. Súženia síce musia prísť, ale beda tomu, skrze koho súženia prichádzajú!!!

Branislav Šomodík

2001