Články a knihy

Sergej Chelemendik: Slováci - ozajstný národ

Sergej Chelemendik: Slováci - ozajstný národ

alt

Chcem ponúknuť definíciu slovenskej národnej idey, zrozumiteľnú a prístupnú každému Slovákovi, nezávisle od toho, či sa stihol radovať z demokracie a privatizácie alebo nie.


Idea v skutočnosti večná, je to ono dávno zabudnuté staré, čo dnes vyzerá ako nové. Je to briliant, zašliapaný čižmami do blata, nie však rozmliaždený.  Lebo  rozmliaždiť briliant čižmami sa nedá.

Národná idea Slovenska to je zachovanie a prežitie Slovákov ako národa. Nič viac a nič menej.

Slováci sú ozajstný národ. Túto vymoženosť, pre  mnohých na Slovensku nepochopiteľnú, treba uchovávať, opatrovať ju a hýčkať. Dá sa ňou aj nadchýnať a  nevšímať si pritom kartónové „elity“, ktoré sa navzájom ruvú pri vyprázdnenom  koryte. Zajtra si na tieto bábky nikto nespomenie, kým slovenský národ tu je a bude – ak, prirodzene, Slováci sami neodmietnu byť národom.

Slovenská národná idea – to je národné zachovanie, ktoré majú Slováci viac v krvi než mnohí iní Európania. Inakšie by na svete nebol slovenský národ, ale niečo, čo sa podobá na sekujských Maďarov v rumunskej Transylvánii alebo na Moravanov v Čechách.

Namiesto Slovákov by bol nevyvinutý, neuskutočnený národ (nesostojavšijsia – ten, ktorý sa neuskutočnil, nestal sa niečím, pozn. prekl.), regionálno-etnické  spoločenstvo, ktoré  nedozrelo na úroveň národa – zdôrazňujem, že touto definíciou sa nikoho nechcem dotknúť.

Moravania nie sú o nič lepší ani horší ako Slováci, ale otázka, či sú Moravania národ, vyvoláva spory a škriepky u nich samotných a podráždenie u Čechov.

No Slováci národom nepopierateľne sú, lebo sa považujú za národ a správajú sa tak.

V našom svete sú uskutočnené národy, ktorých príslušníci sa sami rozhodne a hromadne identifikujú ako národ so všetkými znakmi a atribútmi tohto pojmu. Nielen sa identifikujú, ale berú na seba spoločnú pre celý národ zodpovednosť za svoju národnú existenciu, za radosť a smútok, víťazstvo a porážku.

Národom, ktoré sa uskutočnili, sa častejšie darí vytvoriť si svoj štát a dosiahnuť medzinárodné uznanie.

Sú však aj národy, ktoré sa neuskutočnili – predstavitelia takýchto spoločenstiev pochybujú o vlastnej identite, váhajú a vyberajú si podľa situácie. Neuskutočnených národov je viac, ale to ešte neznamená, že sú horšie,  alebo sa im ťažšie žije – jednoducho majú iný osud.

Národu, ktorý sa uskutočnil aj nie veľmi, sa nie vždy darí vytvoriť vlastný štát. Prítomnosť krajiny na  mape sveta ešte neznamená, že jej obyvatelia sú  národ. Krajiny sa objavujú, menia a miznú. Krajiny odrážajú momentálne rozloženie síl – a národy, ktoré tieto krajiny obývajú, sú v takom vzťahu s meniacimi sa štátmi v akom vzťahu je obsah s formou.

Ruský národ za posledných sto rokov žil v ruskom impériu, neskôr v Sovietskom zväze a teraz žije v Ruskej federácii.

Naďalej však zostáva ruským národom – unikátnym ľudským spoločenstvom, zmesou všetkých so všetkými.

Existencia štátu, aj keď sa súčasníkom zdá všemocná a večná, nie vždy dokazuje aj existenciu národa.

Na mape je veľká krajina Spojené štáty americké – ale americký národ neexistuje  a podľa všetkého ani nebude. Existuje megapokus vypestovať nový americký národ metódou Mičurinovej selekcie. Megapokus, ktorý vedie nielen Spojené štáty, ale celý svet k megakatastrofe. Ale národ nejestvuje! Existuje mala krajina Lichtenštajnsko, v ktorej jej obyvatelia žijú veľmi blahobytne  a na nič sa nasťažujú. Ale lichtenštajnský národ tiež neexistuje.

Národ, to nie je titul, ani hodnosť. Je to určitý spôsob života určitého počtu ľudí, ktorí sú medzi sebou prepojení „národnými putami“.

Národy sú rôzne, napríklad veľké a malé.

V prípade Číňanov, ktorí vedú čínsky spôsob života a sú spojení čínskymi národnými putami, je to viac ako miliarda ľudí. Je to najpočetnejší národ. Tvoria ho Číňania, ktorí sa prakticky do jedného považujú za Číňanov, s výnimkou hŕstky ľudí s čínskymi koreňmi žijúcich v Spojených štátov, ktorí sa nepresvedčivo tvária, že sú ešte aj Američania.

Pokúsim sa teraz odhaliť nový historický zákon. Číňanov je tak veľa preto, lebo najviac zo všetkých sa považujú za národ, veria v čínsky národ a dôsledne tak robia celé tisícročia. Preto im je dané podľa ich viery.

Kým malý národ, ako Moldavania, majú sklony k váhaniu a raz sa môžu považovať za Moldavanov, inokedy za sovietskych ľudí, alebo za Rumunov – v závislosti od historickej situácie. Viery v moldavský národ majú Moldavania málo, a tak stoja v radoch na pochybné rumunské pasy. Neskôr sa postavia na ukrajinské a ruské. Opäť zopakujem – Moldavania nie sú o nič horší ako Číňania, Rusi alebo Nemci. Ale nie je ich osudom, aby sa stali národom.

Slovenský historik, profesor  Matúš Kučera hovorí takto: „Patriť k národu, znamená každý deň odpovedať na otázku, či si Slovák alebo nie. Je to každodenné referendum vnútri každého jednotlivca alebo rodiny“. Ruskému čitateľovi, ktorý vyrástol v nekonečnom Rusku sa takáto veta môže zdať zvláštna, ale ak si otvorí mapu a na nej Slovensko, potom bude s profesorom súhlasiť.

Slováci sú málopočetný slovanský národ v obkľúčení silnejších a výbojnejších susedov, medzi ktorými nie sú iba Slovania, ale aj Maďari, Nemci a v dávnej minulosti Turci. Vyberať si kto si a s kým si, bolo nutné a voľba nebola jednoduchá.

Stať sa národom a byť národom je voľba, ktorú nerobia všetci. Veľa regionálno-etnických spoločenstiev v tomto svete sa sebaidentifikuje zložitejším spôsobom.

Časť Moravanov v Česku sa považuje aj za Čechov a časť nie. Veľká časť Ukrajincov a Bielorusov sa súčasne cítia byť aj Rusmi. A ich pocity sú pravdivé. Časť Rusínov sa súčasne považuje aj za Slovákov, časť aj za Ukrajincov, časť iba za Rusínov.

Slováci sa považujú iba za Slovákov. Aj tí najzlodejskejší, najšpinavší a najnechutnejší slovenskí privatizéri, ktorí veľakrát predali svoju bezmocnú vlasť, povedia, že sú Slováci  - a je to pravda.

Slovenský národ sa uskutočnil sa, existuje a nielen žije, napriek stáročnému útlaku z maďarskej strany, tlaku Čechov a Nemcov, napriek veľkej emigrácii za oceán v tridsiatych rokoch, keď krajinu opustil div nie každý tretí obyvateľ.

Slovenský národ je plný síl a rozvíja sa napriek všetkému.


www.chelemendik.sk