Články a knihy

Proti prúdu súčasného sveta

 (Evanjelium podľa Lukáša 8, 26-39)

29 (Isus) totiž rozkázal nečistému duchu, aby vyšiel z toho človeka, lebo už dlhý čas ho držal vo svojej moci. Vtedy ho zviazali reťazami a okovami a strážili, ale on popretŕhal putá a démon ho hnal do pustatiny. 30 Isus sa ho spýtal: Ako sa voláš? A on odpovedal: Légia! – lebo vošlo do neho mnoho démonov. 31 A tí Ho veľmi prosili, aby im neprikazoval odísť do (pekelnej) priepasti. 32 Bola tam však veľká črieda svíň, čo sa pásla na hore. Prosili Ho teda, aby im dovolil vojsť do nich. A On im to dovolil. 33 Nato démoni vyšli z človeka a vošli do svíň. Hneď na to sa črieda rútila dolu svahom do mora a utopila sa. 34 Keď pastieri videli, čo sa stalo, rozutekali sa a oznámili to v meste a po osadách. 35 (Ľudia) teda vyšli pozrieť, čo sa stalo. I prišli k Isusovi a človeka, z ktorého vyšli démoni, našli sedieť pri nohách Isusových, oblečeného a pri normálnom rozume. I báli sa. 36 Tí však, čo to videli, porozprávali im, ako sa posadnutý uzdravil. 37 A všetok ľud Gadarského kraja Ho žiadal, aby od nich odišiel, lebo sa ich zmocnil veľký strach. On teda vstúpil na loď a vrátil sa. 38 Muž však, z ktorého vyšli démoni, prosil Ho, aby smel byť s Ním. Ale Isus ho prepustil so slovami: 39 Vráť sa domov a porozprávaj, aké veľké veci ti urobil Boh! I odišiel a po celom meste rozhlasoval, čo mu urobil Isus.

Problém dnešného – na hlavu postaveného – sveta je v tom, že presne ako v príbehu z Evanjelia spred 2000 rokov o mužovi z kraja Gerazénov, ktorý bol posadnutý démonmi, oddávna sa neobliekal, ani nebýval v dome, ale žil v hroboch - sa ľudia báli toho, čo je prirodzené (keď uzdravený muž bol oblečený a pri zdravom rozume), ale s úplnou samozrejmosťou predtým každodenne prijímali to, keď bol posadnutý démonom, ktorý ho úplne ovládal.

Čiže ľudia si postupom času ZVYKLI na NEPRIRODZENÉ veci (posadnutý muž), no dostali strach, keď Syn Boží uzdravil posadnutého človeka! Tak to funguje aj dnes, nič sa od tej doby nezmenilo. Satanisti, ilumináti a slobodomurári ovládajú zdroje Zeme a celú ekonomiku sveta, masovokomunikačné prostriedky, filmový a hudobný priemysel, politikov, armády, vojny, umelo vyvolané zmeny počasia... Ľudia si zvykli prijímať to AKO NORMÁLNE, aj keď je to úplne nenormálne ba až choré.

Jeden múdry waleský archimandrita povedal na kázni na toto Evanjelium veľmi pravdivú vec: cirkvi sú takmer prázdne aj preto, lebo pre ľudí robia veľmi málo (až na výnimky) a akceptovali stav, v akom sa svet nachádza. Idú s prúdom...Viem si živo predstaviť, keby Isus Christos Syn Boží prišiel v tomto čase na Zem. Okamžité súdne procesy a následne väzenie by bolo isté! Výroky politikov o potrebe akceptovania chorého stavu ľudstva pre zachovanie MIERU (aké to obľúbené slovo!) tiež! Televízne talkshow, kde by sa z Neho vysmievali ako zo psychicky narušeného spiatočníka brzdiaceho ľudstvo v pokroku (ďalšie veľmi obľúbene slovo!) by boli na dennom programe. Prípadné zázraky by boli buď zamlčané, alebo úplne prekrútené.

Myslíte si, že preháňam? Nespočetné súdne procesy proti kresťanom v USA, "humanitárne bombardovanie" Srbska, nemožnosť nosiť náprsný krížik pre letušku British Airways po prehranom súdnom procese, strhávanie krížov zo škôl v Taliansku, vraždy kresťanov v Sudáne sfanatizovanými moslimami, vysväcovanie žien na "kňažky" či "biskupky", homosexuálni "biskupi", vyše 6000 väčších siekt na svete...To je len vrchol ľadovca. A bude horšie. Nastáva doba, keď sa musí každý za seba rozhodnúť, či ide v prúde so súčasným ľudstvom do pekelnej priepasti, alebo pôjde PROTI PRÚDU a bude mat problémy všade okolo seba. Ako hovoril pred krstom múdry český kňaz jednému katechétovi: "Pamätaj si, že vo väčšine nebýva pravda. Tam, kde sa objavuje väčšinový názor, tam je skrytý diabol. A pamätaj, že v období Dávidovom bol Dávid prakticky sám, ktorý veril v Boha, preto sa nenechaj zlomiť, keď ťa väčšinový svetský svet láme, aby si prijal ich väčšinový názor a podrobil sa."

Svätý starec Porfýrios hovoril: "Beda tomu, kto nezažíva pokušenie! Beda tomu, koho netrápia choroby! Beda tomu, kto nie je prenasledovaný týmto svetom pre svoju vieru..."

 

Ing. Branislav Šomodík

2011