Články a knihy

Milan Rúfus: Báseň a modlitba

Milan Rúfus: Báseň a modlitba

"Čo sa ty v básni dozvedáš:
Keď plače oblak, to je dážď.

Keď nebo plače, je to rosa.
Keď plače lúka, je v tom kosa.

Keď plače strom, je priskyrica.

Keď ty plačeš - dve tvoje líca
sa rozprávajú o duši.

Modlitbička to osuší.

A ako božie slniečko
zatlačí slzu pod viečko.

Báseň a modlitba sú sestry.
Pozvi ich k sebe, stôl im prestri."

Milan Rúfus, MODLITBIČKY