Články a knihy

Zle nadobudnuté sa aj zle minie!

V našej miestnej pravoslávnej Cirkvi nie je niečo v poriadku. Posledných 10-12 rokov mám pocit, že sa v nej niečo pokazilo, niečo skutočne ZLÉ na ňu útočí a každý v jej vedení sa tvári, že nič nevidí.

A veriaci ľud ani vidieť nesmie! Je smutným faktom, ktorý ma veľmi bolí v srdci, že radoví veriaci, ktorí by mali byť živým Christovým stádom a bdieť nad dodržiavaním posvätných kánonov či tradícií, sú čím ďalej tým viac mĺkvi. A zastrašení. A poslušní cirkevnej vrchosti. Nie Christu, nie nášmu Spasiteľovi a  Jeho učeniu, ale dnešnému prevrátenému systému, kde stádovitosť veriacich a všeheréza nevystrkovania z davu už v zárodku zabije takmer každý dobrý úmysel.  


Niet už veruže na našom internete mnoho živých  príspevkov, ktoré by poukazovali na to, čo je nie dobré resp. čo vedenie pravoslávnej Cirkvi robí pomaly, zle či dokonca protikanonicky. Pred pár rokmi ich bolo viac a ľudia sa úprimne snažili o nápravu tam, kde videli, že niečo nie je v poriadku. No naši cirkevní predstavitelia takýchto ľudí buď úplne ignorovali alebo s nimi v lepšom prípade nesúhlasili. Veď ako si niekto môže dovoliť kritizovať veci, o ktorých poriadne ani nevie, či nepatria do jeho kompetencie. A neblahé výslednky na seba nenechali dlho čakať... Pravé mená sa už v diskusiách takmer nepoužívajú, lebo nikto v súčasnosti nechce mať problémy s kňazom, biskupom, spoluveriacimi... Kde sme sa to ako Christovo stádo v Čechách a na Slovensku v 21. storočí dostali, že sa BOJÍME používať v tých pár aktívnych internetových diskusiách naše pravé mená??? Už nie sme „soľ Zeme“ ale ustráchaní jednotlivci, ktorí sa napr. pod diskusiu o potrebe / problematike používania slovenčiny ako druhého liturgického jazyka podpisujú pomocou nickov, aby nemali zbytočné problémy, či aby neuškodili sebe, svojím priateľom či rodinným príslušníkov, ktorí študujú či pracujú pre Cirkev.


Dostávam sa teraz k ďalšiemu boľavému miestu súčasnosti a to je zdanlivá ochrana pravoslávnej Cirkvi tým, že ZAMLČIAVAME, PREKRÚCAME či pod holú zem ZNOSÍME fakty, ktoré by ZDANLIVO mohli poškodiť Cirkev v očiach verejnosti. Áno, Cirkev chrániť treba, lebo ona je našou matkou, ktorá nás vynáša zo Zeme do Neba. Ale to neznamená, že pomalé, žiadne či chybné počínanie cirkevných hodnostárov má zostať bez odozvy! No ono ostáva. Lebo v dnešnej dobe sa horko-tažko nájde aj 10 spravodlivých, ktorí by začali poukazovať na stav, aký je a na to, že „kráľ je nahý“.


Keď sa vyše 20 rokov takmer nič nedeje na poli pravoslávnej misie, tak je to očividne OK! Keď cirkervný časopis Odkaz sv. Cyrila a Metoda je pod cirkevnou cenzúrou ako v cárskom Rusku 19. storočia, tak by mal byť s tým každý stotožnený a uzmierený?! Keď jeden z najmúdrejších a najúprimnejších kňazov súčasnosti protojerej Ján Baudiš si musí dávať veľký pozor čo vo svojom blogu píše a ešte sa za to ospravedlňovať (!) resp. vysvetľovať, že to písal ako súkromná osoba, tak je očividne niečo „zhnité v štáte dánskom“. Keď nádejný, optimistický a obľúbený bohoslovec Viktor Dutko musí chtiac-nechtiac opustiť cirkevnú sféru kvôli vyjadreniu svojho názoru na netransparentnosť vo fungovaní cirkevných vecí a zamestnať sa v súkromnom sektore, tak to takisto o niečom svedčí. Keď sa doteraz nepodarilo pravoslávne preložiť do slovenčiny Nový zákon, či konečne oficiálne preložiť základné bohoslužobné texty a modlitby, tak to z vedenia STÁLE nikoho netrápi?! Keď nacionalistický rusínsky vplyv v Cirkvi ju „ochraňuje“ od všetkého „svetského slovenského“ a úspešne bráni západnému a strednému Slovensku s oboznámením sa o pravej Christovej Cirkvi, tak to je už brané pomaly ako norma. Keď ľudia čakajú na podporu biskupov v závažných verejných veciach ako petícia proti čipom v osobných dokladoch, či podpora pri petícii proti juvenilnej justícii , tak sa ničoho okrem SĽUBOV nedočkajú...


Nič nepoukázalo na reálnu situáciu v našej miestnej Cirkvi lepšie ako cirkevné reštitúcie v Čechách. Koľko len hádok, zloby, nenávisti, závisti, túžby po majetkoch, vyhrážov fyzických či psychických sa dostalo tým, ktorí majú tieto DISKUTABILNÉ a NEČESTNE nadobudnuté peniaze dostať. Koľko si len musel toho vytrpieť exmetropolita Kryštof, ktorého ja až doteraz považujem sa duchovnú kapacitu a napriek jeho osobným pokleskom, ktoré má každý z nás (kto je bez viny, nech prvý hodí kameňom!) si myslím, že on mal NAĎALEJ ostať vo vedení našej miestnej Cirkvi napriek všetkým zákerným útokom voči nemu. A cirkevná vrchnosťÂ  mala stáť neochvejne za ním! Ku čomu ale došlo? Mnohí pravoslávni kňazi a veriaci sa nechali presvedčiť a opantať svetským duchom. Ako dav ovládaný diablom sa PRIPOJILI ku tomu istému SVETSKÉMU duchu, ktorý pred 2000 rokmi pobádal dav kričať „Ukrižuj!“ teraz naši pomýlení spolubratia začali kričať po „ukrižovaní“ exmetropolitu Kryštofa. S nadšeným súhlasom diablom ovládaného mainstreamu sa im to až neuveriteľne rýchlo podarilo... Metropolita bol odvolaný resp. sám odstúpil, no diabol tým neskončil. Práve naopak, toho zvrhnutého cherubína to je posmelilo! Lucifer nenávidí pravdu a keď dostane čo len najmenšiu možnosť pravdu pošpiniť a prekrútiť, tak ju využije naplno. Jeho „čas sa kráti“ a on to veľmi dobre vie. Už pripravuje vládu Antichtista, toho falošného mesiáša, pri ktorom duchovne zahynie takmer všetko pravoslávne duchovenstvo...


Svätí pravoslávni otcovi hovoria, že sú len dve pravdy na svete:


  1. Je jeden Boh vo svätej Trojici: Otec, Syn a Svätý Duch.
  2. Je jedna svätá všeobecná apoštolská Cirkev – pravoslávna Cirkev, ktorá je večnou držiteľkou Božej blahodate.

Všetko ostatné treba skúmať vo svetle týchto dvoch právd, ničomu ihneď neveriť a prosiť Boha o pomoc, aby sme neboli oklamaní niečím, čo nie je od Neho.