Články a knihy

Vyhlásenie o.z. ZAUS k posledným udalostiam na Ukrajine

Občianske združenie ZAUS vyjadruje plnú podporu právoplatnému metropolitovi Onufrijovi a kanonickej Ukrajinskej Pravoslávnej Cirkvi (Moskovského Patriarchátu).

Cirkev Christova na Ukrajine naďalej pevne stojí so svojím národom a v plnej jednote s ostatnými svetovými pravoslávnymi Cirkvami. Nezničia ju ani rozkolníci, ktorí konajú proti Zákonom Božím, Kánonom Cirkvi a učeniu našich Svätých Otcov.

Nedávne vytvorenie „jednotnej“ pravoslávnej „cirkvi“ na Ukrajine ako ju nazývajú jej zakladajúci „tvorcovia“ nie je ničím iným ako snaha o zničenie skutočnej kanonickej Cirkvi a jej zámena za organizáciu, ktorá je len ďalším falošným trikom pokušiteľa – diabla, ktorý je vrahom ľudí od počiatku, a nikdy nestál v pravde, lebo v ňom niet pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, pretože je luhár a otec lži (Jn 8, 44).  

Prosíme, pridajte sa ku našim modlitbám za národ na Ukrajine, jej pravých kňazov a biskupov, aby ustáli toto pokušenie, a naďalej sa držali vo vnútri korábu jednej Svätej Christovej Pravoslávnej Cirkvi, ktorá ochraňuje Christovu Pravdu od roku 33.

Korab Christovej Cirkvi

 

  „My nejdeme za svetom alebo proti svetu – My ideme za Christom.“ (Jeromonach Gavriil Avdeem, duchovník Počajevskej lavry)