Články a knihy

Poučenia rumunského starca Kleopu

“Múdrosť je myslieť na smrť a na svoju rakvu; Adam a Eva zabudli na smrť a nebáli sa jej. Potom prosili sto rokov o odpustenie. Eva bola krásnejšia ako Adam, ale Adam dostal od Boha nádhernú vôňu, vďaka ktorej ho všetko stvorenie poslúchalo. Boh dal Adamovi všetko, iba z jedného stromu mu zakázal jesť. Adam s Evou žili v Raji sedemsto rokov, a žili v čistote, ako deti. Had, najinteligentnejšie zviera, vtedy vypadal inak, neplazil sa, a práve on bol zneužitý satanom.

Adam potom všetku vinu zhadzoval na Evu, Eva zase vinila hada, neprosili teda (Boha) o odpustenie a nečinili pokánie. Boli Bohom potrestaní, Eva rodila v bolestiach, (podľa tradície Mária rodila bez bolesti) a Eva bola od tej doby podriadená Adamovi. Sto rokov po vyhnaní z Raja za nimi prišiel Archanjel Uriel, čo v preklade znamená Svetlo a Oheň, a spýtal sa ich, aký dlhý sa im zdá život, ktorý prežili mimo Raj. Odpovedali mu, že v porovnaní s tým, čo prežili v Raji, to je ako keby prešli dverami tam a späť...

 

Starec Kleopa

 

Kedy bude koniec sveta? Tento svet bude existovať do tej doby, pokiaľ nebudú miesta padlých Anjelov doplnené dušami svätých ľudí, pretože Boh chce všetko dokonalé. Anjeli padli symbolicky sedemtisíc rokov pred stvorením človeka. Pred koncom sveta bude ľudská zloba čoraz väčšia: bude sa zväčšovať neláska a nevera, a proroctvo hovorí, že po roku 1992 bude narastať zlo. Z Ázie pritiahne do Európy Gog a Magog (Ez. 38:39). Gog je pôvodcom ázijských národov – prvý syn Jáfeta, a Magog je pôvodcom Rusov, (Róš) ktorí prišli v 6. storočí do Európy. Aziati zaplavia Európu, budú bojovať proti kresťanom, nakoniec však kresťania zvíťazia. Na svete bude sedem mocností. Armagedon nastane, keď v Carihrade ustanovia kresťanského cisára a Evanjelium bude rozšírené do celého sveta. Príznakom konca sveta budú aj mormóni a jehovisti. Bude znova vybudovaný (židovský) chrám v Jeruzaleme, prekážkou je zatiaľ mešita (Al-Aksá  - pozn. BŠ).

 

K otázke moslimov a zvlášť Arabov: Máme ich milovať, a nie nenávidieť, a máme pamätať na to, že oni sú tiež dietky zo semena Abrahámovho, a že majú u Boha silného príhovorcu, ktorým je Archanjel Gabriel, ktorý pomohol Agare, keď musela odísť od Abraháma. Arabi sú Božími deťmi...

 

Iba Otec, prvá Osoba Božej Trojice, vie, kedy príde koniec“.

 

Výber zo zápisky tlmočených otcom Kristiánom, a zaznamenaných bratom Romanom Hrdým z Kroměříža.