Články a knihy

Svätý Dionýsios Areopagita

Svätý hieromučeník Dionýsios* Areopagita +96 AD

DppgWoDU4AAq2lh.jpg large

Dionýsios svätiteľ krásny,

Bohoslov divný, pisateľ jasný,

Um bral do srdca a k Bohu mieril,

Nebeské tajiny, videl, objavil,

Zrel celú slávu, nebeské rady,

Nebo popísal v tomto poradí:

Kniežatstvá, mocnosti, panstvá, moci

Tróny podivné, serafíni milé

I cherubínov i archanjelov,

I zlato krídlych Božích Anjelov,

I Matku Božiu uvidel** v bázni,

I všetko, čo nad zemský prach žiari,

Moci nebeské, sily nesmierne,

Nesmrtných sĺnk, hviezdy nadjasné,

A všetko čo videl, nič si nekryje,

Lež Cirkvi povedal, Dionysije,

Okrášlil Cirkev a obohatil,

Podvihy svoje krvou pozlátil,

Krvavou smrťou skrz svojho Christa,

Preto sa teraz nebom nadblýska,

Voje anjelské Bohom plápolajú,

Dionýsia svojim bratom volajú.

 

Z Ochridského Prológu Sv. vladyku Nikolaja Velimiroviča, pre 3. Októbra (t. j. 16 . Októbra nového štýlu), preložil zo srbského jazyka, psd.

St.Dionysios the Areopagetes

 

**********************************************************************

*Pozn. psd:

Sv. Dionýsios Areopagita (Skutky Apoštolov 17, 34) skvelý, bohatý a vysokovzdelaný Aténčan bol učeníkom a nasledovateľom apoštola Pavla. Podľa pravoslávneho podania on je autorom nedosiahnuteľných diel tajomného bohoslovia (mystical theology), ktoré západná strana pripisuje niekomu menom "Pseudo - Dionýsios".

Po mučeníckej smrti apoštola Pavla, Dionýsios si aj sám žiadal takú smrť. Hoc bol pravoslávnym biskupom Atén, odišiel šíriť Evanjelium medzi barbarov do Gálie (vo Francúzsku). Bol sťatý vo veku nad 90 rokov za čias panovania Dometiána, v roku Pána 96. Vo Francúzsku je známy ako Svätý Denis (najstarší tým menom).

************************************************************************

**Pozn. BŠ:

Svätý Dionýsios Areopagita si veľmi želal uvidieť Presvätú Bohorodičku. Keď konečne pricestoval do Jeruzalema, tak zašiel do domu, kde býval sv. apoštol Ján Bohoslov. Vstúpiac do izby, kde sa nachádzala Matka Božia, sa on vtedy vpravde oslobodil od všetkého, čo len môže človeka tiahnúť ku tomuto svetu, od všetkých trápení, tažkostí a starostí. Celého sa ho zmocnila ľudskými slovami nevysloviteľná radosť, pokoj a blaženosť. Po tejto skúsenosti sa svätý Dionýsios vyznal: „Keby ma neboli od detstva učili velebiť, chváliť a oslavovať pravého Boha vo Svätej Trojici, tak (po tom, čo som v jej prítomnosti zažil) Presvätá Bohorodička by mi bola bohom.“

 

Presvata Bohoridicka mlekopitateljnica 3

 

Tags: Presvätá Bohorodička, Dionýsios Areaopagita, Apoštol Ján Bohoslov