Články a knihy

  • Úvod
  • Články a knihy
  • Zázraky zjavenia sa otca Efréma v jednom čase v rôznych častiach sveta – časť 1

Zázraky zjavenia sa otca Efréma v jednom čase v rôznych častiach sveta – časť 1

Nejaký Američan prišiel do monstiera svätého Antona (Veľkého) v Arizone (USA) so svojou družinou priateľov.

Monastier 1

V jeden moment sa objavuje starec Efrém vychodiac z kélie, v ktorej spovedal ľudí a spytuje sa tohto mladého Američana:

„Dieťa moje, máš u seba dobrý, moderný telefón (mobil)?“

„Prečo sa pýtate, starče?“, s udivením odpovedal mladík.

„Chcem, aby si zatelefonoval na Svätú Horu (Atos v Grécku) do jedného monastiera, aby som tam ja s niekým pohovoril“, odpovedal mu starec.

Starec mu dal číslo telefónu a povedal mladíkovi:

„Dieťa moje, zavolaj tam o jednu hodinu. Len čo sa linka spojí, dáš mi telefón, aby som hovoril ja.“

Starec Efrem 1

Naozaj mladík o jednu hodinu zavolal na dané číslo do monastiera na Svätej Hore a po anglicky vysvetlil mníchovi, ktorý vzal telefónny hovor, že otec Efrém z Arizony by chcel s nimi hovoriť.  Pokiaľ toto mladý Američan hovoril, približoval sa ku kélii starca Efréma, aby mu odovzdal telefón. Mních Svätej Hory sa ale začudoval takémuto telefonátu a odpovedal, že starec Efrém sa nachádza v ich monastieri, a že by práve on chcel s ním hovoriť. Mladý Američan ostal ohromený. A tu počuje z druhého konca linky, ako mu hovorí starec Efrém:

„Áno, dieťa moje John (tak sa mladík volal), preto som to povedal, aby si zatelefonoval, aby sme mohli spolu pohovoriť. Ja zo Svätej Hory a ty z Arizony, aby si uvidel, čo to je Pravoslávie a čo to je Blahodať Svätého Ducha. O tom sa spolu čoskoro porozprávame (podrobne), John,“ povedal mu starec a zložil telefón.

Starec Efrem 2

Mladý John bol otrasený a stál ako soľný stĺp. Ako ako-tak prišiel zo šoku ku sebe, otvoril dvere kélie starca Efréma, ale toho tam nebolo. Potom odišiel ku svojim priateľom, a začal im vysvetľovať, čo práve zažil. Keď dokončil rozprávanie, z kélie, v ktorej spovedával, vychádza starec Efrém a hovorí:

„John, poď sem, chcem ťa vidieť.“

Táto udalosť sa stala príčinou toho, že mladík zanechal svet, a stal sa mníchom v monastieri svätého Antona v Arizone.

Starec Efrem 3