Články a knihy

A Boh mi povedal „Nie”

Požiadal som Boha, aby si vzal pýchu a Boh mi povedal: „Nie.“ Povedal, že pýcha sa neberie. Ona sa odmieta.

ISUS CHRISTOS 4

Požiadal som Boha, aby vyliečil moju ku posteli pripútanú dcéru, a Boh mi povedal: „Nie.“ Povedal, že jej duša je večná a telo tak či tak zomrie.

Požiadal som Boha, aby mi dal trpezlivosť, a Boh mi povedal: „Nie.“ Povedal, že trpezlivosť je výsledkom skúšok. Nedáva sa, ale zasluhuje sa.

Požiadal som Boha, aby mi dal šťastie a Boh povedal: „Nie.“ Povedal, že On dáva požehnanie, a či budem šťastný, záleží odo mňa.

Požiadal som Boha, aby ma ochránil pred bolesťou a Boh povedal: „Nie.“ Povedal, že utrpenie vzďaľuje človeka od svetských starostí a približuje ho k Nemu.

Požiadal som Boha o duchovný rast a Boh povedal: „Nie.“ Povedal, že duch musí rásť sám, a On ma len oreže, aby mi priniesol ovocie.

Požiadal som Boha, aby mi pomohol milovať ostatných, rovnako ako ma miluje On, a Boh odpovedal: „Konečne si pochopil, o čo treba prosiť“ ... Požiadal som o silu a Boh mi poslal skúšky, aby ma spevnil. Požiadal som o múdrosť a Boh mi poslal problémy, nad ktorými som musel lámať hlavu. Požiadal som o odvahu a Boh mi poslal nebezpečenstvá. Požiadal som o lásku, a Boh ma poslal tým, ktorí potrebujú moju pomoc. Požiadal som o blahá, a Boh mi dal príležitosti.

Z toho, čo som požadoval, som nedostal nič. Dostal som však všetko, čo som potreboval. Boh vypočul moje modlitby.

 

D2jq2jxWkAAj1sf.jpg large

Tags: Boh, Jediné potrebné, Láska