Články a knihy

Vlci na Atose, ktorí pomreli do troch mesiacov

Metropolita Athanasios z Limassolu spomína: V roku 1990, keď som bol predstaviteľom Svätej Komunity na hore Atos, bola táto plná vlkov. Paradoxne veľa vlkov vstúpilo na našu horu...

Tí z vás, ktorí ste v tom čase boli na tejto hore, si pamätáte, že to bolo nebezpečné. Vlci jedli veľa zvierat a mul, ktoré slúžili otcom. Návštevníci a mnísi boli v ohrození. Išli sme teda za svätým Paisijom a povedali sme mu: „Otče, máme veľký problém s vlkmi, a títo začnú (onedlho) jesť ľudí!“ A bola to skutočne vážna otázka. Starec odpovedal: „Nehanbíte sa? Chcete sem priviesť lovcov (vlkov)... Modlite sa a vlci odídu!“ „Ako sa však môžeme modliť, aby vlci odišli?“ „Ak sa čo len jeden z vás bude správne modliť, do 3 mesiacov vlci zmiznú.“ A skutočne, do 3 mesiacov všetci vlci pomreli. Chytili nejaké baktérie a pomreli. Samozrejme, ten, kto sa správne modlil, bol starec Paisij. Takže je potrebné sa modliť. Vírus zmizne, ak sa budeme modliť. Chceme ľudí, ktorí sa modlia, ohnivo modlia, s pokorou a pokáním. Potrebujeme toto a všetko ostatné sa vyrieši.

...pokračovanie v novom čísle Svetla Pravoslávia č. 57

https://www.pravoslavie.sk/subory/Svetlo%2057.pdf

 

Starec Paisij