Články a knihy

Svätý mučeník Peter z Gazy

Peter z Maioumy (prístav v Gaze) sa ukázal byť dobrovoľným mučeníkom za Christa. Keď vážne ochorel, tak pozval ku sebe prominentných Arabov, ktorí boli jeho priatelia, keďže slúžil vo verejnej funkcii. Keď títo prišli ku nemu, tak im povedal: „Nech vás Boh vynahradí za to, že ste ma navštívili, aj keď ste neveriaci.

Avšak chcem, aby ste boli svedkami tohto môjho závetu: každý, kto neverí v Otca, Syna i Svätého Ducha, Jednobytnú a Život-dávajúcu Trojicu v jednote, je duchovne mŕtvy a zaslúži si večný trest (večné odsúdenie). Práve takým bol Mohamed, váš falošný prorok (prichádzajúceho) Antichrista. Ak veríte tomu, čo vám tu dnes svedčím na nebo a zem – pretože som váš priateľ – vzdajte sa vašich bájok, aby ste neboli odsúdení spolu s ním.“

Keď ho títo počuli hovoriť tieto ako aj veľa iných trvdých slov o Bohu ako aj o náboženstve moslimov, tak boli v úžase zarazení a nahnevaní, ale rozhodli sa byť trpezliví, nakoľko si mysleli, že on potratil rozum kvôli jeho vážnej chorobe.

Po tom, ako sa však Peter neočakávane uzdravil, začal okolo seba čoraz hlasnejšie kričať ešte tvrdšie slová: „Anathema Mohamedovi a jeho bájkam, a každému, kto im verí!“ Krátko potom bol potrestaný mečom, a stal sa mučeníkom.

Svätý Peter z Gazy, modli sa za nás hriešnych!

 

Peter of Maiouma