Články a knihy

Starajte sa o ‘nádobu’, ktorú vám dal Boh. NAPLŇTE JU!

Metropolita Neophytos z Morphou spomína na svoje stretnutie so svätým Paisijom Svätohorcom. Toto je pre nás veľmi dobrá správa, keď by naším hlavným (duchovým) zápasom malo byť naplnenie ‘nádoby’, ktorú nám dal Boh.

Metropolita Neophytos: Cítili „chuť“ Svätej Blahodati...a hľadali ju vo všetkých ohľadoch. Najmä prostredníctvom [duchovného] cvičenia počas detstva. Takto sa zmenili na „nádoby“ Svätého Ducha. Naozaj veľké nádoby! Čo rozumieme pod pojmom „nádoby“? Toto je súčasť teológie svätého Paisija.

Povedal mi: „Pozri, Boh ti dal veľkú ‘nádobu’... a bude ťažko pre teba ju naplniť.“

Nechápal som, čo myslel slovom ‘nádoba’.

Povedal: „Počúvaj, niektorí ľudia sa narodia a ‘nádoba’ ich duše je veľká ako náprstok. Ak sa im podarí naplniť svoj náprstok Božou blahodaťou... dostanú ‘vynikajúce‘ hodnotenie od Boha...“

„Existujú tiež ľudia,“ povedal mi, „ktorí majú ‘nádobu’ veľkú ako šálka kávy. Ak sa im podarí naplniť túto šálku, je to vynikajúce.“

"Niektoré sú s ‘nádobou’ veľkou ako pohárik...  iní s jednou veľkou ako sklenený pohár, iné veľkou ako džbán...niektorí majú nádrž a... niektorí majú priehradu. Priehrada príležitostne vyteká a zavlažuje priľahlé poľnohospodárske pôdy... Čím väčšia je „nádoba Božej blahodate“, tým väčšia je naša zodpovednosť...

Aj voči Bohu, ktorý nám ju dal, aj voči našim spravodlivým predkom..., ktorí sa postarali o to, aby nám pripravili túto nádobu.

Nie je to kvôli našim vlastným schopnostiam a hodnote. Je to kvôli nejakej matke, nejakému otcovi [ktorých sme mali]... nejakému dedkovi, nejakej babičke... nejakému kňazovi, naša ktorého rodina mala v minulosti...mnícha, mníšku alebo iného spravodlivého človeka.

A všetci títo pripravujú nádobu našej duše. Súčasní ľudia to môžu nazvať DNA... alebo dedičnosť. Môžu tomu tiež dať iné meno... v súlade s jazykom modernej psychológie.

Žiadne vysvetlenie však nebolo presnejšie ako to, ktoré nám zanechal Sv. Paisij:

"Postaraj sa o nádobu, ktorú ti Boh dal. "Naplň ju."

„Ak niekto,“ povedal mi, „kto má nádobu pre svoju dušu veľkú ako pohár, pre prípad, že by ju dokázal naplniť (až po okraj) s Božou milosťou... to je pre neho „vynikajúce “ [hodnotenie od Boha].

„Ak“, povedal mi, „človek má nádobu a naplní ju do 2/3, tak to už nie je „vynikajúce!‘“

 

Viac o starcovi Paisijovi nájdete v čísle 58 časopisu Svetlo Pravoslávia https://www.pravoslavie.sk/subory/Svetlo%2058.pdf