Články a knihy

  • Úvod
  • Články a knihy
  • Čo démon odpovedal ústami posadnutého muža o Matke Božej – Presvätej Bohorodičke

Čo démon odpovedal ústami posadnutého muža o Matke Božej – Presvätej Bohorodičke

Metropolita Neofytos z Morphou v tejto homílii rozpráva, čo démon odpovedal ústami posadnutého muža o Matke Božej (Theotokos - Presvätej Bohorodičke): „Čokoľvek od Neho požiada, On jej vyhovie. Prečo? Pretože Mu ‚požičala‘ to, čo On nemal. Pretože Mu ‚požičala‘ telo! A On je jej navždy zaviazaný."

Metropolitan Neofytos z Morphou: Spomínam si na muža, ktorý sa stal posadnutým démonom. A počul som démona povedať nasledujúce šokujúce veci.

Povedal: "Blázon, ...".

Démoni hovoria takto, hrubo...

"Blázon, vy všetci robíte toľko hriechov... a "Manolis" vám odpúšťa."

Kto je „Manolis“? On je Emmanuel (Isus Christos)! Nevolá Ho Emmanuel, ale skôr „Manolis“, pretože sa Ho vždy snaží ponížiť.

"A Manolis vám vždy odpustí!"

"A keď sa dopustíte veľkého hriechu, na koho sa obrátite o príhovor [ku Christovi]?" "Obráťte sa na ňu!"

„Nikdy sa neodváži vysloviť jej meno; Mária, Mariam [to je Matka Božia]."

"Obráťte sa na ňu!"

"A čokoľvek od Neho ona prosí, On jej udelí láskavosť!"

Kňaz, ktorý v tej chvíli vykonával exorcizmus, sa démona spýtal: "Prečo jej Christos udeľuje tieto láskavosti?"

Teraz počúvajte, čo démon musel (bol Svätým Duchom prinútený) odpovedať ústami posadnutého muža.

„Blázon, ty si kňaz a nevieš prečo? Prečo si sa potom stal kňazom?"

„Pretože Mu „požičala“ to, čo On nemal. Pretože mu „požičala“ telo! A On jej je navždy zaviazaný!"

Počujete to?

Ak mi v núdzi požičiaš nejaké peniaze, ak som slušný človek, budem ti zaviazaný do konca života... Nie je to tak, pán Polyvios?

A ja poviem: „Ďakujem ti, môj drahý Polyvios, že si mi požičal nejaké peniaze v čase núdze! Správne?"

Teraz sa zamyslite nad Bohom, Bohom vznešeným, aký je... [On teraz zaviazaný] tej, ktorá Mu požičala [telo]...

A démon, démon hovoril:

„Vy hlupáci! Dokonca aj vaše vlastné telo, keď ho „Manolis“ stvoril, stvoril ho ako „drevo“, na ktoré Ho Hebrejci vyzdvihli!“

Nepovedal „kríž“. Nie je schopný povedať „kríž“!

"Otvorte trochu náruč!"

"Otvorte ruky a hneď zistíte, aký tvar má vaše telo!"

"Dokonca stvoril vaše telo v tvare "dreva", na ktoré Ho Hebrejci vyzdvihli!"

"A aj tak v Neho neveríte"

"Alebo, aj keď Mu veríte, veríte Mu len trochu!"

Ďalšia vec, ktorú povedal, a keď som to počul, bol som vystrašený ... povedal toto:

"Urobil som jednu neposlušnosť proti nebesiam... bol som Anjel!"

„A ja som urobil [iba]  jednu neposlušnosť proti nebesiam...“

"A navždy som upadol do pekla so všetkými mojimi Anjelmi!"

"(Ty) hrešíš každý deň, ale keď raz povieš "zhrešil som" — aj ona zasahuje [to znamená Presvätá Bohorodička zasahuje] — a On ti hneď odpustí!"

"Tiež ťa chce spojiť s Ním na celú večnosť."

— (Démon) by nepovedal ani slovo „raj“ —

„Byť s Ním a užívať si Jeho Svetlo! Toto Jeho Svetlo... Aj ja ho prijímam, ale neužívam si ho, veľmi ma páli!“

„Zatiaľ čo vy si ho užívate! Niektorí z vás, [rozumej] svätí, sa z neho tešia už odteraz [to znamená už od tohto života].“

"A tí z vás, ktorí s Ním pôjdu na celú večnosť!"

Počujete, aké je vlastne nebo? Je to pôžitok z Nestvoreného Svetla, Božského Svetla!

A čo je peklo?

Je to to isté Svetlo, keďže Boh je všadeprítomný a jeho Svetlo zasahuje aj do pekla.

Ale démoni a zatratení – namiesto toho, aby mohli zažiť toto Svetlo s pôžitkom a vedomým spôsobom, keďže toto Svetlo je plné „informácií“ a [dostupné] podľa túžby každého človeka – Čím nás naopak napĺňa? ... Bože chráň, ak pôjdeme tam, do pekla ... Napĺňa nás žieravinou [horením a eróziou].

Zo Svetla sa stáva Oheň! A preveruje naše svedomie a spaľuje naše svedomie...

Pretože si (do druhého života) prenášame (celé) svoje svedomie – akékoľvek svedomie sme mali v tomto živote, berieme si ho so sebou.

Nech nás Boh urobí hodnými tohto Svetla, aby bolo Svetlom radosti! Svetlo plné informácií a múdrosti! Aby sme v tomto dočasnom živote mohli dokončiť to, čo sme začali!

Tento strašný duch zakončil slovami:

„Spáchal som jeden hriech a odvtedy som v pekle. Ty každý deň hrešíš a "Manolis" ti odpúšťa (hriechy) na jej príhovory."

Kňaz sa spýtal: Prečo si vošiel do tohto muža?

"Jeho rodičia zhrešili a on sám bol [duchovne] neopatrný, preto som (do neho) vstúpil ja."

„(Boh) mi nedovoľuje... vieš, koľkokrát som sa ťa pýtal...“

— Toto som vám chcel povedať. Nikdy predtým som to nespomenul   „Máte predstavu, koľkokrát som Ho žiadal vstúpiť dovnútra... a žiadal som Ho o telo...“

Počujete to?

"Ale nedovoľuje, aby som bol spojený s (ľudským) telom. So ženou. Rovnakým spôsobom sa Jeho Duch zjednotil s ňou [Pannou Máriou]. A On mi to nedovoľuje"

Aby sa zlo nestalo večným! Preto to On nedovoľuje! Ako veľmi nás Christos miluje! Nedovoľuje, aby sa zlo stalo večným!

„Nielenže mi to nedovoľuje, ale keďže sa nemôžem stať Démonočlovekom (tak ako sa Christos stal Bohočlovekom, tak aj démon sa chce (veľmi) stať démon-človekom...) "Keďže sa ním nemôžem stať, niekedy mi dovolí vstúpiť do niekoho, kto je [duchovne] neopatrný."

Počujete to?

Vstúpiť do obrazu Boha, teda do človeka... "Dráždiť ho a posadnúť ho!"

 

 

Metrolopita Nepfytos

 

https://www.youtube.com/watch?v=c1zNhaO51PM&t=1s

 

Tags: Presvätá Bohorodička, Isus Christos, Démon, Posadnutosť, Nestvorené Svetlo, Pekelný oheň