Články a knihy

Slová sv. Jána Zlatoústeho z 5. storočia k oslávam Nového roka

Ak chcete mať úžitok zo začiatku nového roka, poďakujte Pánovi, že vás previedol cez toto obdobie roka. Zmerajte si čas svojho života a povedzte si: dni sa ponáhľajú a plynú, čas sa blíži ku koncu, veľkú časť našej cesty sme už prešli a čo sme urobili? Odídeme odtiaľto prázdni a zbavení každého dobrého skutku? Súd je za dverami a život sa nezadržateľne rúti k starobe...

... Tieto diabolské oslavy, aké sa dejú dnes, zhýralosť, posmech, posmešky, zhromaždenia, ktoré trvajú celú noc a bujará komédia, zotročili naše mesto ešte strašnejšie ako ktorýkoľvek nepriateľ. Teraz by však mali byť všetci zdržanliví, plakať a mlčať, aj tí, čo zhrešili, aj tí, čo nie, niektorí pre svoje chyby, iní sa pozerajú na neslušnosť svojich bratov. Naše mesto sa však divo raduje, žiari a zdobí; ako žena, ktorá miluje luxus a skrášľovanie, je dnes aj námestie starostlivo vyzdobené, oblieka sa do zlata a luxusných šiat, topánok a iných podobných vecí.

 

Každý remeselník, ktorý prezentuje svoje výrobky, sa snaží prekonať všetkých, ktorí sa venujú rovnakému biznisu ako on. Takáto súťaživosť síce naznačuje detinskú myseľ a dušu, ktorá nemyslí na nič veľké a vznešené, nie je však prehnane škodlivá: je to len akási neprimeraná vážnosť, ktorá zosmiešňuje tých, ktorí v nej súťažia. Ak chcete zdobiť, nezdobte svoju dielňu, ale svoju dušu; nezdobte námestie, ale svoju myseľ, aby anjeli obdivovali, aby vám boli archanjeli naklonení a aby vás Pán anjelov odmenil svojimi darmi. Naopak, zdôrazňovanie (predvádzanie sa), aké teraz existuje, podporuje smiech a závisť – smiech tých, ktorí myslia na niečo vyššie, a žiarlivosť a závisť tých, ktorí trpia rovnakou chorobou. Takáto súťaž, ako som povedal, si nezaslúži rozhodné odsúdenie.

 

Dnes sú zo všetkých najpoľutovaniahodnejšie súťaže, ktoré sa konajú v krčmách plných neslušnosti a bezbožnosti. Bezbožnosť hovorím preto, lebo tí, čo sa ňou zaoberajú, sledujú (dohliadajú, označujú) dni, veštia a myslia si, že ak strávia prvý deň tohto mesiaca v rozkoši a spokojnosti, tak bude celý rok, a ja hovorím : zhýralosť, pretože muži i ženy, naplniac džbány a poháre vínom, sa až do rána nemierne opíjajú. Nezodpovedá našej láske k múdrosti, bez ohľadu na to, či to robíte sami, alebo to dovoľujete iným - príbuzným, priateľom alebo susedom.

 

Či ste nepočuli slová apoštola Pavla: Pozeráte sa na dni a mesiace a časy a roky! Bojím sa o vás, že som sa pre vás nenamáhal nadarmo (Gal. 10 – 11)?

 

Je krajne nerozumné, ak kvôli jednému dňu strávenému v dobrej nálade očakávate, že taký bude celý rok. Takýto názor je nielen nerozumný, ale aj dôsledkom diablovho vplyvu, podľa ktorého by sme sa vo veciach nášho života zjavne nemali spoliehať na vlastnú horlivosť a sklony, ale na časové obdobia. Celý rok nebude pre teba šťastný, ak sa opiješ v jeho prvý deň, ale ak budeš konať vôľu Božiu v prvý a každý druhý deň.

 

Svaty Jan Zlatousty 3

 

 Deň sa nestáva zlým alebo dobrým svojou povahou – pretože deň od dňa sa nijako nelíši – ale vďaka našej usilovnosti alebo nedbanlivosti. Ak si vykonal spravodlivosť, máš dobrý deň; ak si zhrešil, tak je to zlé a zaťažené trestom. Ak budete takto uvažovať a podľa toho konať, každý deň sa modliť a dávať almužnu, potom bude pre vás šťastný celý rok. Radosť nepochádza z opilstva, ale z duchovnej modlitby, nepochádza z vína, ale z poučnej kázne. Víno spôsobuje búrku a slová ticho; víno robí hluk a slovo zastaví vravu; víno zatemňuje myseľ a slová ju osvecujú, aj keď je zatemnená; víno prináša zúfalstvo (úzkosť, depresiu) aj tam, kde nebolo, a slovo ho prenasleduje aj tam, kde bolo. Nič nevedie k šťastiu a radosti tak ako pravdy viery (lit. Dogmy filozofie): pohŕdanie prítomnosťou, očakávanie budúcnosti a to, že nič ľudské nepovažujeme za trvalé – ani bohatstvo, ani moc, ani pocty, ani rešpekt. Ak vás naučia tejto múdrosti, potom vás nebude mučiť závisť, keď uvidíte bohatého človeka, ani vás neponíži chudoba, ak upadnete do chudoby.

 

Takto budete môcť vždy oslavovať. Nie je vhodné, aby kresťan slávil niektoré mesiace, ani prvý deň v mesiaci, ani len nedele, ale celý život by mal sláviť tak, ako sa naňho patrí.

 

Čo je to za oslavu? O tom počúvajte Pavla, ktorý hovorí: Slávme teda nie v starom kvase, ani v kvase neprávosti, ale v nekvasených chleboch poctivosti a pravdy (1. Kor 5). Preto, ak je vaše svedomie čisté, potom neustále oslavujete, pretože sa živíte dobrými nádejami a radujete sa z očakávania budúcich dobier. Ak máte zlé svedomie a máte na svedomí veľa hriechov, potom vám ani tisíc sviatkov a osláv nepomôže cítiť sa lepšie ako tí, ktorí plačú. Načo mi je slnečný deň, keď moja duša je zatemnená výčitkami svedomia?
Preto, ak chcete mať úžitok zo začiatku nového roka, konajte takto: keď uvidíte, že sa rok skončil, poďakujte Pánovi, že vás cez ten rok previedol. Buď skrúšený v srdci, zmeraj si čas svojho života a povedz si: dni sa ponáhľajú a plynú, čas sa blíži ku koncu, veľkú časť našej cesty sme už prešli a čo sme urobili? Odídeme odtiaľto prázdni a zbavení každého dobrého skutku? Súd je za dverami a život sa nezadržateľne rúti k starobe?


Pamätajte na to, keď sa roky menia; myslime na budúci deň (Súd), aby o nás nikto nepovedal to, čo povedal prorok o Židoch: Ich dni sú márne a ich roky sa ponáhľajú (Žalm 77, 33). Tento sviatok, o ktorom som hovoril, je trvalý a nečaká na ročné obdobia a nie je obmedzený na určité dni. Môžu ho oslavovať rovnako bohatí aj chudobní, pretože tu nie sú dôležité ani peniaze, ani bohatstvo, ale iba cnosť.

 

Nemáš peniaze? Existuje Boží príbytok, najcennejší zo všetkých pokladov, pretože ho nemožno ani zničiť, ani zmeniť, ani spotrebovať. Pozrite sa na oblohu a oblohu nebies, na zem, more, vzduch, rôzne zvieratá, rôzne rastliny a celé ľudské pokolenie; pamätajte na anjelov, archanjelov a vyššie sily. Pamätaj, že toto všetko je bohatstvo tvojho Pána. Nemôže sa stať, že služobník takého bohatého Majstra je chudobný, ak je k nemu jeho Pán milosrdný. Pohľad na dni sa kresťanskej filozofii nehodí a patrí ku helénskej (pohanskej) kráse...