Články a knihy

Zosnutie Presvätej Bohorodičky

 

Uspenie Presvätej Bohorodičky, Cyrilo-Metodská tradícia

Uspenie * /Nanebovzatie/ Presvätej Bohorodičky

Pán Všemocný takto káže:

Z tvojho srdca Deva čistá

Živá voda nech potečie

By žízniví pili Christa

Zdroj výronný živototvorný

Tebou všetci sme honosní!

Nechže smädní Christa pijú

Horkí Ním sa osládzajú

Slepí nech sa Ním umyjú

A žalostní žiale liečia.

Zdroj výronný životonosný

Tebou všetci sme honosní!

Z večnosti nám nápoj stíha

Za čias sucha potok rozlial

A opäť sa k nebu dvíha

Unavený svet sa okrial.

Zdroj výronný živototvorný

Tebou všetci sme honosní!

Sláva Tebe ó Prečistá

Sláva Tebe Bohomati

Živého nám dávaš Christa

Živú vodu blahodati

Zdroj výronný živototvorný

Tebou všetci sme honosní!

.................................

"Ochridský prológ" sv. vladyku Nikolaja Velimirovića pre  15.08 t.j 28.08., preklad zo srbčiny, psd.

Prológ objavuje aj údaj o tom, že pohreb Presvätej Bohorodičky bol v hrobke jej rodičov, sv. Joachima a Anny, v Getsemanskej záhrade, v Jeruzaleme...

Uspenie sa oslavuje od VI. storočia (od r. 528)

.................

 Môžeme si všimnúť, že tam kde niet úcty k Presvätej Bohorodičky jesto deviácie v postoji k ženám? Od extrémneho feminizmu, genderizmu atď.  Zaujímavé je aj  že tam (v niektorých "denomináciách") kde sa javí ženské kňazstvo, ženského ba žiadneho mníšstva - niet ?! V pravosláví, ktoré celkom stojí v C-M tradícii, láska k Bohu ako dokonalému Ženíchovi motivuje verné ženské srdcia zriecť sa sveta a prijať mníšsky postrih. A kňazské ambície takým znejú nehorázne, pohoršujúce...

Pavel Š. Ďurčok, Aradáč - Zrenjanin, Srbsko.

 

Akafist, jeden z najkrajších, v prednese čistých sŕdc a perí mníšok...

https://youtu.be/qr9UOAYNgGE?si=WJk94kbLFyggiJW1

https://youtu.be/INHvZljWwtM?si=reGeIDcoCF_FHS-9

 

 

- text skrátil a gramaticky upravil BŠ

 

pozn. BŠ: akafist v gréčtine, a akafist s textom v angličtine k sviatku zosnutia Presvätej Bohorodičky:

Akathist to the Holy Theotokos (Greek)/Ακάθιστος προς την Υπεραγία Θεοτόκο

Akathist - Dormition of the Theotokos

https://saintmichaelsmitessatan.net/AkathistToMostHolyTheotokosInHonorOfHerDormitonWithOldMenu.html