Duch posledných časov

Tajomstvá Apokalypsy - o čísle 666

“A on urobil to, čo urobil všetkým – malým i veľkým, bohatým a chudobným, slobodným aj otrokom – daný bude znak na pravé ruky alebo na čelá, takže nikto nebude môcť kupovať ani predávať, kto nebude mat' Znak mena šelmy alebo číslo jej mena. V tom je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo tej šelmy, lebo je to číslo človeka a jeho počet je 666. " (Zjavenie sv. Jána 13, 16-18)


jan-apostol

Ako inžinierovi - konštruktérovi mikroschém vo veľkej skupine špecialistov sa mi podarilo zúčastniť sa na vypracovaní jedného projektu v meste Phoenix v štáte Arizona. Súčasne sa na tomto projekte pracovalo v Bostone a tiež v Hunforde. Robili sme experimenty s jednou ženou, v mieche ktorej bolo implantovaných niekoľko mikroschém z rádiosignálu. Okrem toho bola nehybná, lebo všetky funkcie jej organizmu boli porušené. Po našom zásahu sa jej začali pohybovať ruky, nohy a svaly sa začali napínať. Pokračovali sme v práci na zdokonalení mikroschém a podarilo sa nám dosiahnuť kontrolu nad správaním ženy.

Musím poznamenať, že nie som lekárom. ale inžinierom, a mojou úlohou bolo vytvorenie mikroschém. a nie vplývať na jej organizmus – týmto sa zaoberali iní. Uskutočňovali sme pokusy aj na väzňoch. Postupne sa mikroschémy stávali ploché, pripravené na implantáciu, to znamená na zavedenie do organizmu. Museli sme zhotoviť veľmi malú platničku. ktorá by sa zmestila do epidemickej ihly.

Skúšky s touto platničkou sa konali v horách Sacramenta a v Los Angeles v štáte Kalifornia na mnohých zvieratách. Milióny dolárov sa vynaložili na to, aby sa určilo miesto resp. bod na tele, kde by sa mohla implantovať mikroschéma pozostávajúca z 250 000 elementov. Stáli sme pred problémom vyriešenia nabíjania, pre ktoré bolo potrebné zmeniť teplotu organizmu. Bolo potrebné nájsť také miesto na ľudskom tele, kde by sa teplota rýchlo menila. Bolí určené dve takéto miesta: čelo a pravá ruka človeka.

Nad projektom pracovalo mnoho ľudí, ktorí však neboli zasvätení do konečného cieľa, často nevedeli, čím sa zaoberali iní. Ja som pracoval nad zdrojom nabíjania batérie, to jest na batérii napájajúcej mikroschému. V tom čase som dostal od Boha upozornenie a začal som študovať Sv. Písmo. Prečítal som si tieto riadky: “A on urobil to, čo povedal všetkým malým i veľkým, bohatým a chudobným, slobodným aj otrokom, dali si znak na pravú ruku alebo na čelo" (Zj 13, 16). Teraz som presvedčený, že Ján, keď mu Pán toto ukázal vo videní, videl túto malú platničku, ktorá sa dáva do epidemickej ihly.

alt


Pri práci nad projektom si pracovníci nevšímali jeho cieľ - označiť všetkých ľudí žijúcich na planéte. Raz ku mne prišiel vládny úradník a povedal mi, aby som si informáciu o tom, že platnička je hotová, ponechal pre seba. V detských domovoch na Floride sú už teraz deti, ktorým boli implantované tieto platničky.

Spýtal som sa istého lekára z lekárskeho strediska v Bostone: čo sa stane, keď táto platnička z nejakej príčiny prestane pracovať? Odpovedal, že organizmus okamžite zareaguje: objavia sa hnisavé rany. Zjavenie I6, 2: “Prišiel prvý anjel a vylial svoju čašu na zem a zlé, odporné vredy vyhodili sa na ľuďoch, ktorí mali znak šelmy a klaňali sa jeho obrazu." Isus veľmi dobre pozná všetky technológie, ktoré sa vyvíjajú tu na Zemi.

Existuje 23 družíc, ktoré môžu prečítať informáciu dokonca z takých malých predmetov, ako je napr. poštová známka. Takáto družica je schopná prečítať celú informáciu uloženú do naše] licencie (povolenie na nejakú činnosť ): a toto sa bude šíriť každých 19 minút. Jestvujú družice novej série LI0, kontrolujúce všetko z malej výšky. Sú natoľko citlivé, že stanovujú zmeny teploty ľudského tela s presnosťou 0,4 °C. Pred nimi sa nemožno schovať.

alt

Smartkarta

Teraz sa snažia spojiť kreditnú kartu a debetnú kartu do jednej karty. Rýchlo sa k tomu približujeme. Viceprezident USA predkladá, že každý občan štátu má byť zachytený tomto systémom, má mať so sebou smartkartu. Pripravuje sa zavedenie implantácie platničky pod kožu. Smartkarta obsahuje plnú informáciu o človeku. Keď vám budú navrhovať implantovanie nového systému identifikácie, nesúhlaste s tým! Bolo uvoľnených 500 miliónov dolárov na zaštepenie pozitívnej informácie pre systémy valferov, to jest podkožnej informácie. Vo vládnych kruhoch sa diskutovalo a vznikla priama otázka: nemôžeme kontrolovať všetkých ľudí, keď nebudeme identifikovať, to znamená, že si ich zameníme. Kartu môžete stratiť, zobrať ju niekomu, znak bude vždycky s vami. Stratiť ho možno iba stratou ruky alebo hlavy a toto sa dá vždy spozorovať. Napríklad, keď niekto od vás ukradne ruku a pôjde do obchodu si niečo kúpiť, povedia mu: "Tu niečo nesúhlasí..." Takže nebude možné nič kúpiť ani predať, keď nebudete mať tento znak. Už teraz sú tisíce detí, ktorým pred niekoľkými rokmi implantovali podkožnú platničku a zatiaľ nevidno žiadny vedľajší účinok. Vo Švédsku má podkožnú platničku 7000 ľudí, ale zatiaľ neboli problémy. Skoro to zachváti celý svet.

zdroj: internet