Duch posledných časov

Vec: Vydávanie preukazov totožnosti a iných dokladov s implantovanými čipmi

alt

Národný odkaz

Šrobárova 7, 080 01 Prešov

Vec: Vydávanie preukazov totožnosti a iných dokladov s implantovanými čipmi

Veľavážený pán prezident,

dňa 17. 2. 2012 poslanci schválili na svojej poslednej schôdzi tohto volebného obdobia 2012 novelu zákona o občianskych preukazoch, podľa ktorej sa už v tomto roku začnú na Slovensku vydávať občianske preukazy so zabudovaným elektronickým čipom.

Vydávanie občianskych preukazov so zabudovaným elektronickým čipom zavádza zákon č. 49/2012 Z. z., ktorý mení zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch. Zavedenie vydávania občianskych preukazov so zabudovaným elektronickým čipom súvisí s projektom Elektronická identifikačná karta, ktorý realizuje Ministerstvo vnútra SR. Podoba nových občianskych preukazov bude zhodná s tými súčasnými, rozdiel bude len v integrovanom kontaktnom čipe.

Nové občianskepreukazy označované aj ako elektronické identifikačné karty (eID) budú okrem štandardných informácií obsahovať aj niekoľko ďalších. „Čip bude obsahovať údaje, ktoré sa v súčasnosti zapisujú, respektíve môžu zapísať do občianskeho preukazu, ako je meno, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, ale aj napríklad údaje o krvnej skupine či získanom vzdelaní,“ uviedlo ministerstvo.

Je možné, že v implantovaných čipoch sa budú v budúcnosti uchovávať aj informácie, ako napr. vzor DNA, vzor sietnice ľudského oka, náboženské vyznanie, politická orientácia a pod. Celý tento proces v nás vyvoláva obavy z  kontroly ľudí, možnosti zneužitia osobných informácií nepovolanými osobami, a v neposlednom rade aj v postupnom začatí  implantovania takýchto čipov pod kožu ľudí, ako sa o tom hovorí v Zjavení sv. Jána v Biblii.

Toto konanie považujeme za hrubé obmedzovanie našej osobnej slobody, za porušovanie práva na súkromie a práva na ochranu osobných údajov. Proti tomu stojí podstata ľudskej slobody a právo slobodného výberu, ktoré nám vraví, že každý človek má právo odmietnuť akékoľvek obmedzovanie jeho základných slobôd. Nikto nemôže ani zákonom nútiť človeka, aby sa nechal ponížiť na úroveň akejsi katalogizovanej položky na úrovni tovaru.

Ústava SR, druhá hlava, druhý oddiel, čl.12, /1,2/

Čl.12/1/  Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i  v najzákladnejších právach a slobody sú neodňateľné, neodcudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

Čl.12/2/  Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný, alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti, alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať, alebo znevýhodňovať.

A tak je potrebné zdôrazniť, že zhromažďovanie osobných údajov človeka a zavedenie univerzálnej elektronickej karty na území Slovenskej Republiky /vrátane jeho biometrických parametrov/, pre následnú automatickú identifikáciu a autentifikáciu, priamo pošliapava ľudskú dôstojnosť, právo na slobodu a nedotknuteľnosť osoby, právo na nedotknuteľnosť súkromného života, osobného a rodinného života, právo na slobodu svedomia, právo mať náboženské presvedčenie a konanie v súlade s ním, rovnako ako rad ďalších ústavných noriem.

Poslanci NRSR nevzali do úvahy aj ďalšie okolnosti. Číslovanie ľudí odporuje duchovným a historickým tradíciám. Na Norimberskom procese (20. novembra 1945 - 1. októbra 1946) Medzinárodný vojenský tribunál označil a uznal prax  prideľovania čísel ľuďom a značkovanie týmito číslami zločinom nacizmu, nepremlčateľným zločinom proti ľudskosti. Rozhodnutia Medzinárodného vojenského  tribunálu  nestrácajú svoju aktuálnosť ani dnes. A každý pokus o ich revíziu, popieranie alebo skreslenie sa musí považovať za porušenie všeobecne uznávaných princípov a noriem medzinárodného práva.

Podobnú situáciu riešili v Grécku či na Ukrajine pomocou výnimky, keď pre ľudí, ktorí z náboženských dôvodov odmietli prijať doklad s čipom, ktorý odporuje ich náboženskej orientácii, začali vydávať náhradné doklady bez čipu. Prosíme Vás, aby bolo možné zaviesť aj na Slovensku takéto výnimky kvôli náboženským a osobným právam a slobodám jednotlivcov, a to formou úpravy zákona alebo akýmkoľvek riešením, ktoré by výnimku umožňovalo.

Prešov, 11. júna 2012

S prejavom hlbokej úcty za Národný odkaz o.z.

 

Podporný formulár na stiahnutie

Podpísané formuláre posielajte do 25. júla 2012 na adresu: Národný odkaz, Šrobárová 7, 080 01 Prešov