Duch posledných časov

RFID čipy s číslom Antichrista 666 do ľudského tela!

Takto sa teda nám - ľudom posledných čias - začína oficiálne čipovanie ľudí v podobe reklamy (pozri Verichip RFID video dole...)

alt

alt

Pozor, podľa učenia svätých otcov Pravoslávnej Cirkvi ten, kto dobrovoľne prijme na čelo alebo pravú ruku čip sa ODLUČUJE od Boha a príjma s čipom aj pečať Antichrista s číslom 666. Podľa sv. Lavrentija Černigovského či Pelagie Rjazanskej už pokánie po prijatí pečate do tela NIE JE možné.

alt

Kto neprijme pečať antichrista - Kráľovstvo nebeské aj bez ďalších zásluh! A kto prijme - stane sa diablom v ľudskom tele a už sa nikdy nepokajá - dostane večný oheň!

Pelagia Rjazanská

alt

Verichip Corporation - RFID microchip. First official tv commercial 320x240

http://youtu.be/wW_eAQN7oks 

Pozn BŠ: Pozor, terajšie bankomatové karty a podkožné čipy ešte NIE SÚ pečaťou šelmy - Antichrista. Podľa slov svätého Gabriela Urgebadze pečať posledných časov sa bude dávať na ukazovák pravej ruky alebo na čelo, a táto pečať bude vydávať zelenkavé svetlo, takže bude hneď na prvý pohľad jasné, či človek znak Antichrista prijal ablebo nie.