Duch posledných časov

RFID čipy s číslom Antichrista 666 do ľudského tela!

Takto sa teda nám - ľudom posledných čias - začína oficiálne čipovanie ľudí v podobe reklamy (pozri Verichip RFID video dole...)

alt


alt

Pozor, podľa učenia svätých otcov Pravoslávnej Cirkvi ten, kto dobrovoľne prijme na čelo alebo pravú ruku čip sa ODLUČUJE od Boha a príjma s čipom aj pečať Antichrista s číslom 666. Podľa sv. Lavrentija Černigovského či sv. Pelagie Rjazanskej už pokánie po prijatí pečate do tela NIE JE možné! 


alt

Kto neprijme pečať antichrista - Kráľovstvo nebeské aj bez ďalších zásluh! A kto prijme - stane sa diablom v ľudskom tele a už sa nikdy nepokajá - dostane večný oheň!

sv. Pelagia Rjazanská 

alt

Verichip Corporation - RFID microchip. First official tv commercial 320x240

http://youtu.be/wW_eAQN7oks