Duch posledných časov

Proti čipom: Listy s podpismi sú odovzdané

Sláva Isusu Christu!

Vo štvrtok v doobedňajších hodinách sme osobne odovzdali listy, kde vyzývame proti zavedeniu čipov do dokladov a spolu vyzbieraných 673 podpisov ľudí, ktorí túto iniciatívu podporili.

alt

Postupne sme ich odovzdali v kancelárii prezidenta SR Ivana Gašparoviča, na Úrade vlády SR a v Národnej rade Slovenskej republiky.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa nebáli a išli s nami do tohto začínajúceho boja. Nech vám všetkých daruje Boh nebeské Kráľovstvo.

Vďaka patrí pravoslávnym vladykom, kňazom, diakonom, ale hlavne Vám pravoslávnym veriacim, ktorých podpisy tvorili takmer 100% všetkých vyzbieraných podpisov a pripojili ste sa tak v boji, ktorí vedú pravoslávni vo všetkých krajinách na svete. Treba hlavne spomenúť Grécko, Srbsko a našu Svätú Rus, kde pravidelne prebiehajú tieto protesty žehnané celou Cirkvou. Treba hlavne spomenúť, že tento boj je požehnaný samotným Bohom, čo sa prejavilo nedávno aj v Moskve, kde na proteste proti zavádzaniu elektronických kariet začali myrotočiť ikony cárskych mučeníkov priamo na tomto podujatí.

Blahoželáme Vám pravoslávni veriaci. Je nás málo na Slovensku, ale ako jediní ste sa postavili za Božie prikázanie a ľudskú prirodzenosť, ktorú dnešná spoločnosť nahradzuje falošným humanizmom a modlami. Ani politici hlásiaci sa ku kresťanským a národným hodnotám, ani národné organizácie to nedokázali, ale vaša viera áno.

Čakáme na odpovede kompetentných a o ďalších krokoch Vás budeme informovať prostredníctvom sociálnych sietí a našej internetovej stránky.

Občianske združenie Národný odkaz