Duch posledných časov

Podpisovanie čipových kariet vlastným menom

V dnešnej dobe, keď takmer každému chodí výplata na účet, je potrebné byť zvlásť opatrný pri podpisovaní tzv. bankomatových kariet vlastným menom!!!


Viacero otázok od pravoslávnych kresťanov ma prinútilo napísať túto krátku poznámku na túto aktuálne tému:

alt


Rada, ktorou sa pri používaní bankomatových/kreditných ako aj iných kariet s čipom vo vnútri riadim ja, je od pravoslávneho svätca konca 20. storočia - starca Paisija: Používaj hocičo, ale nepodpisuj vlastným menom nič s čipom!!!!!!!

Čipové karty v zamestnaní používa v súčasnosti veľa ľudí. Takisto ako mnohí každodenne používajú platobné (bankomatové) karty, používam ich aj ja. Ale NIJAKÚ z nich nepodpisujem! Keď už podpis chcú, tak napíšem namiesto podpisu slovo: NEPODPISUJEM. To je všetko. Zatiaľ ma Boh drží a vychádza to. Ked to prestane fungovať, tak si budem musieť život zariadiť tak, aby som ich používať vôbec nemusel. Boh je všade, všetko vidí, tak sa nemáme prečo báť, pokiaľ sme všetku nádej vložili na Neho. On nás nikdy neopustí.
 
Bratia a sestry v Christu, ide o to, ale sme nestratili Božiu blahodať podpísaním akéhokoľvek čipu VLASTNYM MENOM. To meno sme dostali pri svätom krste a podpísaním čipu s číslom Antichrista 666 sa tohto mena zriekame a vedome či nevedome sa dostávame pod moc toho Zlého.
 
Ak ste nejakú kartu vlastným menom už podpísali, tak ju spáľte v ohni, kajajte sa Bohu, vyspovedajte sa, zaopatrite si novú kartu a na ňu napíšte NEPODPISUJEM alebo tam nenapíšte nič. Karty sú, bohužial, v tejto dobe všade a my musíme nejako prežiť...

Potraviny kúpené v obchodoch, ako aj akýkoľvek tovar s čiarkovým kódom, treba doma prežehnať Svätým Krížom, a niektorí ľudia ich aj pokropia svätenou vodou.


Čiže používať možeme akúkoľvek kartu, ktorá nevyžaduje podpis. Treba byť ale ostražitý pri podpisovaní akýchkoľvek kariet s čipmi.


Bohuznámy starec na Ukrajine, ktorý sa zaoberá bojom proti kartám, hovorí nasledovnú duchovnú múdrosť: Čím viac kariet s čipmi človek okolo seba má, tým ťažšie do jeho srdca preniká Božia blahodať. Tieto karty sú ako keby štítom, ktorý bráni Bohu posväcovať človeka a jeho život na tomto svete..