Duch posledných časov

Starec Savvas Achilleos (†2016)

O starcovi Savvasovi Achilleosovi z Atén

Starec Savvas bol možno najväčším exorcistom a liečiteľom z tých, ktorí boli ovplyvnení mágiou, v Grécku v 20. storočí. Široko ho vyhľadávali ľudia pod trpiaci démonickým vplyvom, posadnutosťou, magickými kúzlami, slobodomurárstvom, okultizmom atď. Vyhľadali ho aj mnohí bývalí satanisti a on mnohých vyliečil a pomohol im. V dôsledku tohto sa ho slobodomurári, úradníci, čarodejníci, tí, ktorí investovali do financií a podnikania mágie, okultisti, médiá atď., snažili mnoho rokov zabiť. Viacerí biskupi, duchovní a mnísi v Gréckej cirkvi verili, že otec Savvas bol (duchovne) podvedený (rozumej - bol v prelesti), podvodník, duševne chorý a konšpiračný teoretik. Bol dokonca prenasledovaný aj vlastným biskupom!

Dňa 15. marca 2006 bol nútený odísť zo svojej farnosti. Presťahoval sa do regiónu Ilia v západnej časti Peloponézskeho polostrova v Grécku. Tam sa s menšou starostlivosťou a bez veľkých davov, ktoré mal v Aténach, mohol viac venovať noetickej modlitbe, hesychastickému životu, písaniu kníh, kázaniu a prednášaniu. Tieto kázne a prejavy boli sprístupnené na internete, kde sa k nim mohlo dostať mnoho ľudí. Zosnul 3. augusta 2016. Jeho pohreb sa konal 5. augusta 2016 v chráme, ktorý postavil na počesť sv. Juraja v Karea v Aténach. Metropolita Neophytos z Morphou povedal o Archimandritovi Savvasovi toto:

Je to posvätený muž, ktorého budeme mať v budúcnosti medzi oficiálne kanonizovanými svätými... Dostal vzácny dar vyháňať démonov a oslobodzovať ľudí z područia zlých duchov, (čo je) veľmi ťažká práca, pretože k tomu je potrebné čisté srdce, stály pôst a ohnivý modlitebný život.

 

Savvas Achileos 1

 

Starec Savvas hovoril (kázal) o (umelo) vyrobenom víruse už v roku 2007

Nasledujú úryvky z kázne, ktorú predniesol svätý  starec 11. októbra 2007:

„Varujú nás, že sa blíži chrípka. Ako to vedia? Ako to vedia? Povedzte mi ako? Je to preto, že oni sami ho (vírus) vyrobia a uvoľnia. Možno to nebude bežná epidemická forma chrípky, ale chrípka, ktorá príde, keď ju sami prinesú na svet. Vyrobená choroba priamo zo Spojených štátov amerických. Čo spôsobuje túto novú chorobu, ktorá vyzerá ako obyčajná chrípka? Je to spôsobené patogénnou mykoplazmou. Toto sú lekárske termíny. Bude sa prenášať prostredníctvom protichrípkovej vakcíny. Toto je bod, kde musíme byť veľmi opatrní. Svet bude cítiť potrebu dostať vakcínu proti chrípke, no táto vakcína bude sama o sebe obsahovať krutú chorobu a nebude obsahovať nič, čo by bránilo ľuďom nakaziť sa vírusom. Dôrazne sa odporúča nepokračovať v žiadnom očkovaní.“

 

 Pre úplný prepis vyššie uvedeného videa z kanála YouTube Gregory Decapolite kliknite sem.

 

Výklad Proroctva svätého Níla o mužoch a ženách žijúcich v posledných časoch od Archimandritu Savvasa Achilleosa

Prepis vyššie uvedeného videa, ktorý z gréčtiny preložil otec Cyprian Alexandrou: Venujme osobitnú pozornosť pravdivosti toho, čo povedal svätý Níl. "Myseľ človeka bude zatemnená kvôli vášňam tela." Inými slovami, súčasný človek žije pre telo, ktoré nám dal Boh. Naši starí rodičia mali veľkú radosť, keď si zachovali česť. Naši starí otcovia a staré mamy boli čestní ľudia. V dnešnom človeku česť nie je. Odpadol natoľko, že ho v dôsledku toho ovládli vášne tela, ako hovorí svätý Níl. "Bezbožnosť a neprávosť sa veľmi rozmnožia." Bezbožní ľudia! Celý svet žije v bezbožnosti. Chodíte po uliciach a počujete toľko oplzlostí, toľko ohavných slov, ktoré nepochádzajú od človeka, ale skôr od démona. Démon, ktorý je v človeku, je ten, ktorý hovorí. A bezbožnosť sa rozmnožila na maximum. Hovorí: "Bezbožný človek nerešpektuje." Koho? Boha! Pretože človek sa rúha Bohu. Rúha sa svätej a posvätnému viere, čistej viere! Je to len človek, ktorý má vzhľad pekla. Je to bezbožný človek, ktorý si nič neváži. Neprávosť! Každý pohyb súčasného človeka je prehreškom. Nie je to založené na Božom slove, ale na slovách diabla. Poďme pokračovať. Budete počuť aj základný význam apostásie - odpadnutia. Ešte sme neskončili, je toho oveľa viac. "Potom sa ľudia začnú meniť na nepoznanie." Na nerozoznanie! Čo to znamená? Kráčať po ulici a nevedieť, či je človek muž alebo žena? Toto je hlavná téma dnešnej kázne. Ľudia sa zmenili na nepoznanie. Idete po ulici za niekým a pýtate sa sami seba: "Je to muž alebo žena?" Preskúmať ich - to nemôžete urobiť! Zastaviť ich a opýtať sa: "Kto ste?" To nemôžete urobiť! A človek sa pýta: čo je to za osobu, ktorá práve kráča? Je to muž alebo žena?

"Vzhľad ľudí sa zmení a človek nebude schopný rozlíšiť mužov od žien kvôli ich nehanebnému oblečeniu a účesu." Takže veci, ktoré som vám predtým hovoril, nie sú veci, ktoré hovorím, takže nemôžete ísť proti mne a povedať: „Čo nám dnes hovorí otec Savvas? Ak chcete ísť proti niekomu, choďte proti svätému Nílovi a povedzte mu: „Čo sú to za veci, ktoré si povedal? Neakceptujeme ich." Lebo Boží svätý nehovorí sám od seba, ale skrze Svätého Ducha, ktorý v ňom prebýva. Hovorí, že oblečenie a účesy zmenili ľudí. Nezostali takí, akí boli, keď boli stvorení Božou rukou. "Ľudia v tých dňoch zomrú a budú ako divá zver z podvodu antichrista." Antichrist všetko zmení a zmenil aj ich! Podarilo sa mu to, pretože je to posledný pokus antichrista. Neočakávajme viac, bratia moji...

„Smilstvá, cudzoložstvá“ tu venujte pozornosť, aby ste videli, ako ich svätý Nilus uvádza. Smilstvo znamená niečo, čo sa stane pred manželstvom. Cudzoložstvo znamená niečo, čo sa stane po svadbe. „Sodomiti...“ Svätý Nilus hovorí, že týchto sexuálne abnormálnych ľudí bude [vo svete] pribúdať a teraz ich pribudlo aj v našom Grécku. Nestačí, že sa zvýšili v iných častiach sveta, ktoré sú v modlárstve alebo v [skreslenom] kresťanstve, ale nemali by sa zvyšovať v Pravosláví. Cudzoložstvo, smilstvo a teraz sodomia, hovorí. Sodomia znamená, že ľudia neuznávajú [normálne sexuálne vzťahy] ako zvieratá, ale dokonca prevyšujú zviera [starec hovorí, že aj zvieratá sú priťahované iba k opačnému pohlaviu.] „A človek, ktorý má česť, rozumieť; prirovnáva sa k bezduchému dobytku a je im podobný“ (Žalm 48, 13). Dokonca prekonal aj zvieratá, hovorí Svätý. Muž ide s mužom. V liste apoštola Pavla Rimanom však v 1. kapitole od 15. verša a ďalej uvidíte, že apoštol Pavol veľmi jasne píše o tomto konkrétnom hriechu: Boh zbaví človeka Blahodte Svätého Ducha a človek nebude vedieť, čo robí (Rimanom 1, 15-32), a naozaj žijeme tieto veci v našich dňoch.

Savvas Achilleos

 

Starec Savvas Achilleos (†2016)  

 

https://www.orthodoxtalks.com/elder-savvas-achilleos/

Tags: Savvas Achilleos