Duch posledných časov

Otec Elpidij: Vojna proti Svätému Prijímaniu

Starec Elpidios Vagianakis: Ako budeme vedieť, že prichádza Antichrist

- Otče, nedávno začíname vidieť, že Satan vedie krutú vojnu proti Svätému Prijímaniu. Prečo si myslíte, že sa to deje?

Moje dieťa, Satan sa veľmi bojí Christa. Preto chce jedného dňa prísť a ovládnuť svet namiesto Christa, ako Antichrist. Sväté prijímanie je však sám Christos! Keď kňaz obdarúva ľudí, čím ich obdaruje? Telom a Krvou Kristovou. Telom a Krvou Christovou v podobe chleba a vína! Satan sa toho bojí, Tela a Krvi Christovej Samého Christa!

Aby prišiel Antichrist, syn Lucifera, a aby ovládol svet, (na svete) už nebude môcť byť Sväté Prijímanie. Pretože kým sa bude konať Božská Liturgia a kresťania budú mať spoločenstvo s Christovým Telom a Krvou, Satan nemôže uviesť svoje skutky do praxe. Nedokáže sa presadiť. Nemôže prevziať kontrolu.

Preto jeden veľký duchovný otec raz povedal: „Keď uvidíte, že začnú bojovať proti Svätému Prijímaniu, vedzte, že Antichrist je už na ceste.“ Spýtal som sa ho: "Prečo bude tak bojovať proti svätému prijímaniu?" Pretože Sväté Prijímanie nedovoľuje Satanovi uplatniť svoje démonické sily na ľudí. Je tu ešte jedna vec, ktorej som vtedy nerozumel, ale teraz už chápem. Počas jeho boja proti Svätému Prijímaniu príde čas, kedy Satan nájde spôsob, ako spomaliť výrobu vína*. Neviem, čo sa stane, či sa to stane, ale mohli by prijať zákon, ktorý by zastavil výrobu vína. To je to, čo povedal tento duchovný otec. Že počas posledných čias, pri príchode Antichrista, už Sväté Prijímanie nebude existovať. Na Sväté Prijímanie nebude existovať (rozumej – nebude k dispozícii) ani víno.

Rozumiete tomu, čo sa deje? Moje dieťa, Christos, Sväté Prijímanie, je náš život. Isus Christos je náš Kráľ, On je Kráľom našich sŕdc. Srdcom Cirkvi je však Sväté Prijímanie. Isus Christos spája všetkých ľudí. Ak neexistuje sväté prijímanie, neexistuje jednota. Preto je bláznivá vec, keď cirkevní predstavitelia (lídri) hovoria, že jednota môže existovať len cez Svätý Kalich, a teraz, keď nám hovoria, že k Svätému Prijímaniu ani nemusíme pristupovať. Alebo, aby sväté prijímanie prijímali iba kňazi, kým táto pandémia nepominie, ako povedali niektorí metropoliti. Aká pandémia? Christos prišiel, aby nás očistil od chýb, od hriechov, od všetkého zla, od každej choroby a hriechu. A teraz majú Christa ako zdroj choroby! Je niečo také možné?! Ale ak veríte, že od Christa ochoriete, že vás Christos nepožehná a že vás nespasí, prečo potom prichádzate na Sväté Prijímanie?

 

Otec Elpidij 2

 

Bolo by pre vás lepšie, keby ste sväté prijímanie neprijímali! Moje dieťa, ak za čias raných mučeníci vyznávali svoju vieru v Christa... A čo im hovorili vládcovia a králi, všetci tí, ktorí vládli? A oni, považujúc to za satanskú zradu, by povedali: "Veríme v Christa. Milujeme Christa a v žiadnom prípade nebudeme prinášať kadidlo ako obeť falošným bohom." Čo sa však od nás dnes žiada? Niečo vo svojej podstate oveľa horšie. Žiadajú ťa, aby si neveril, že Christos je tvoja spása a že On je očistením tvojej duše od akejkoľvek choroby hriechu. A táto vec, o ktorej hovorím, či už ste laik alebo kňaz, predstavuje veľkú chybu a veľký hriech!

- A neurážajú sväté prijímanie všetky tieto opatrenia na prijímanie, ktoré prijali v niektorých chrámoch? Znamená to pre nás báť sa, používať jednorazovú lyžicu, používať jednorazovú prikrývku na kalich; nepochybujeme týmto spôsobom o Tajomstve?

Je pre nich lepšie neprijímať Sväté Prijímanie, pretože sa dopúšťajú dvojitého hriechu. Na jednej strane neveria a na druhej strane s drzosťou chodia na Sväté Prijímanie s Ním, Ktorý je ich láskou, vierou a Kráľom, a On ich teraz dá ochorieť. Je niečo také možné? Nerobíme dobre!

Žiaľ, dnes dominujú tri Satanove zbrane; všetky začínajú písmenom alfa (v gréčtine).

 - A ktoré sú to otče?

Po prvé, bezbožnosť (ασεβεια) vo vzťahu k tým veciam, ktoré sú sväté, najmä zo strany politikov. Nezačína to alfa?

Po druhé, apatia (απάθεια) predstaviteľov Cirkvi. Videli ste, ako Cirkev zaujala oficiálne stanovisko?

- Bohužiaľ nie!

- Naopak, radia ľuďom, aby počúvali protikresťanské zákony!

Po tretie, ľahostajnosť (αδιαφορία) mnohých kresťanov.

Bezbožnosť, apatia a ľahostajnosť sú tri zbrane, prostredníctvom ktorých bude Satan vládnuť.

Chcem, aby sme tieto veci neprijímali a aby sme tieto veci popierali.

- Preto je to skryté prenasledovanie.

Je to tak! Moje dieťa, je to skryté prenasledovanie!

Chcem, aby sme milovali Christa celým svojím srdcom a aby sme mali vieru, že sväté prijímanie je sám Christos! Sám Kráľ našich sŕdc!

Christos je srdcom Cirkvi! A keď vyberieme srdce, život už neexistuje! Nie je to tak?

- Áno!

Prajem všetkým, aby náš Isus, naše Srdce, bol natrvalo našou vierou, našou láskou a našou adoráciou! A to nám dá silu a vieru trpieť cez všetky veci, ktoré nám teraz prichádzajú do cesty. Inokedy som vám tiež povedal, že teraz dôjde k poslednému prenasledovaniu Cirkvi. Znovu vstúpime do katakomb, ale katakomb iného charakteru. Naša láska ku Christovi by nás nemala nikdy opustiť a naša viera by mala byť silná, aby sa Christos mohol radovať a povedať: "Tieto moje deti, milujte ma a klaňajte sa mi!"

- Amen!

- Amen!

 

https://www.youtube.com/watch?v=UA5KsZLIt6I

 

* - Existujú proroctvá, že Satan s jeho poskokmi na Zemi spôsobia takú ekologickú katastrofu, že sa žiadne víno neurodí

 

Pozn. BŠ: Bohužial nenávisť padlého Lucifera voči Telu a Krvi Christovej v Pravoslávnej Cirkvi je taká veľká, že podľa niektorých starcov dôjde až do takého bodu snahy zneváženia Svätého Prijímania Tela a Krvi Christovej, že sa ono bude predávať v novinových stánkoch!

Tags: Sväté Prijímanie, Starec Elpidij, Elpidios Vagianakis