Duch posledných časov

Seraphim Rose: Antichrist im dovolí zachovať si svoje „pravoslávie“

A napokon, náš kresťanský život a učenie musí byť také, aby nám umožnilo – pretože toto je skúška, testom nie je, či sme verní nejakému kánonu šiesteho všeobecného smenu. Test je, či toto učenie a náš život nám umožní spoznať pravého Christa a teda rozpoznať falošného Christa – Antichrista, keď príde.

Nie je to teoretická znalosť alebo správnosť, ktorá nám dá toto poznanie... Solovjov vo svojom podobenstve o Antichristovi má cenný prehľad a poznamenáva vo svojom fiktívnom príbehu, ktorý je veľmi pravdivý, že Antichrist postaví múzeum pre pravoslávnych. Všetky možné byzantské starožitnosti, všetky starodávne ikony, všetky starodávne spevy, starodávna cirkevná architektúra, starodávne rúcha, všetko bude podľa starých tradícií Byzancie, len nech ho prijmú a poklonia sa mu...

 A tak ani len správnosť v Pravosláví bez láskyplného kresťanského srdca nebude schopná odolať Antichristovi. A v skutočnosti aj tí, ktorí intelektuálne uznávajú Antichrista, sa mu budú klaňať, ak sú ich srdcia chladné.  Spoznáme ho a bude nám potvrdené, že sa proti nemu postavíme najmä srdcom a nie hlavou. Musíme v sebe rozvinúť správne kresťanské pocity a inštinkty a odložiť všetku našu fascináciu duchovným pohodlím. Duchovné pohodlie ortodoxného spôsobu života, tieto vonkajšie veci, ktoré sú dobré sami o sebe, ale sú druhoradé. Inak budeme, ako vypozoroval jeden vnímavý pozorovateľ súčasných konvertitov - budeme pravoslávni - ortodoxní, ale nie kresťania.

 

Christ vs Antichrist

 

 

https://youtu.be/4YnIW19-_Jg