Modlitby

  • Úvod
  • Modlitby
  • Modlitba sv. Efréma Sýrskeho ku Presvätej Bohorodičke

Modlitba sv. Efréma Sýrskeho ku Presvätej Bohorodičke

O čistá a nepoškvrnená,  blahoslavená Panna, ktorá si bezhriešnou Matkou Tvojho Syna, mocného Pána vesmíru, Ty, ktorá si neporušená a úplne svätá, nádej beznádejných a plných hriechu, my spievame na Tvoju chválu.

Velebíme Ťa, ako plnú každej milosti, ktorá si (v lone) nosila Bohočloveka: všetci sa klaniame pred Tebou, vzývame Ťa, a prosíme o Tvoju pomoc. Zachráň nás, svätá a neporušená Panna, z každej biedy, ktorá tlačí na nás, a zo všetkých pokušení diabla.  Buď našou Zástankyňou a Obhajkyňou v hodine smrti a súdu; zbav nás od ohňa, ktorý nie je uhasiteľný a od vonkajšej tmy; urob nás hodnými slávy Tvojho Syna, O najdrahšia a najviac zhovievavá Panna Matka. Ty vskutku si naša jediná nádej, najviac istá a svätá v očiach Boha, Ktorému patrí česť a sláva, majestát a panstvo na veky vekov, svet bez konca. 

Amen.