Modlitby

Modlitby ku svätej Xénii Peterburgskej

Modlitby ku svätej Xénii Peterburgskej


     Ó, svätá horlivá Božia orodovníčka, Xénia! Svojím okom z milosrdenstva vzhliadni na nás, Božích služobníkov (mená), ktorí sa s bázňou a a horlivosťou modlíme pred Tvojou počestnou ikonou a prosíme od Teba pomoc a ochranu.

Xeniagold

     Horlivo sa modli k Pánu Bohu a pre naše duše vyprosuj, aby sme sa zbavili našich hriechov, a aby sme ich zanechali. Lebo sme skrúšení srdcom a pokorní duchom, a vzývame Teba, milosrdnú Orodovníčku k Vládcovi, ktorá sa za nás, hriešnych, modlí. Lebo si od Neho prijala blahodať a milosť, velebiac Tvorcu a Darcu a Jediného Pána v Svätej Trojici oslavujúc Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždy až na veky vekov.

Amen.


My sa pokorne pripájame k modlitbe: naša matuška, blažená Xénia! Stojíš pred prestolom Stvoriteľa a my ťa prosíme: Pros za nás Boha Otca, aby nám v budúcom živote daroval spásu a požehnal naše dobré úmysly. Aby nás slabých a chorých uzdravil, posilnil trpezlivosťou v trápeniach a žiaľoch. Prosíme o pokoj v rodnej zemi, o radosť a svornosť v kažej rodine. Svätá Xénia, buď dborou ochrankyňou každého, kto sa k Tebe obracia s láskou.

Tropár k blaženej Xénii, hlas 7


Keďže si si zamilovala Christovu chudobu, terza máš účasť na nesmrteľnom stolovaní (s Ním). Domnelým bláznovstvom si odhalila bláznovstvo sveta, pokorou kríža si prijala Božiu silu, preto si získala dar zázračnej pomoci. Blažená Xénia, pros Christa Boha, aby nás pokáním zachránil od každého zla.


Kondak, hlas 3

Dnes radostne plesá mesto Petrohrad, lebo mnoho trpiacich získalo útechu, kedže mali nádej na Tvoje modlitby, blažená Xénia, Ty si ozdobou tohto mesta.Ó, svätá blažená matka Xénia! Žila si pod ochranou Najvyššieho, bola si vedená a posilňovaná Božou Matkou, znášala si hlad, smäd, chlad a horúčavu, únavu a prenasledovanie; dostala si od Boha dar prozorlivosti a tvorenia zázrakov, odpočívaš pod záštitou Všemohúceho. Svätá Cirkev Ťa oslavuje ako voňavý kvet. Stojac na mieste, kde Ťa pohcovali, modlíme sap red Tvojou svätou ikonou ako ku živej a Tej, ktorá je skutočne s nami. Prijmi naše prosby a prines ich k prestolu milosrdného Nebeského Otca, ako smelá vypros tým, ktorí sa k Tebe utiekajú, večnú spásu, na naše dobré skutky a konanie dobré požehnanie a oslobodenie od kažej biedy a trápenia. Predstúp so svojimi svätými modlitbami za nás nehodných a hriešnych pred nášho najmilostivejšieho Spasiteľa. Pomôž, svätá blažená matka Xénia, osvietiť deti Svetlom sv. Krstu a spečatiť ich Pečaťou daru Svätého Ducha, chlapcov a dievčatá vychodať vo viere, čestnosti, bohabojnosti a darovať im úspachy v učení. Vylieč choroby a bolesti, rodinám daj lásku a jednomyseľnosť, mníchov odmeň blahým zápasom a ochráň ich od únavy, pastierov utvrď v sile Svätého Ducha, ochráň pokoj a ničím nerušený mier nášho národa a krajiny. Pros za tých, ktorí zosnuli bez prijatia svätých Christových Tajín. Ty si naša nádej, skoré vypočutie a ochrana, Tebe ďakujeme a s Tebou ospevujeme Otca i Syna I Svätého Ducha, teraz i vždy, až na veky vekov.

Amen.


(Svätá jurodivá Xénia pomáha oslobodiť sa od fajčenia, pri riešení bývynia rodinám s deťmi. Jej sviatok oslavujeme 6. Februára)