Modlitby

Modlitby pred svätou spoveďou

Drahí bratia a sestry v Christu,

kvôli akútnemu nedostatku pravoslávnych modlitieb v slovenčine vám predkladáme tento neoficiálny preklad, na vytvorení ktorého sa nezištne podieľali pravoslávni kresťania z celého Slovenska.

Nech ich  ako aj vás všetkých spasí Boh.

 

Prosím ťa, prečo sa červenáš a hanbíš sa povedať svoje hriechy? Či vari hovoríš človeku, aby ťa za to potupil? Či azda vyznávaš spolubratovi, aby ich vyniesol na verejnosť? Ukazuješ svoje rany tomu, ktorý je Pán, ktorý sa stará o teba, ktorý je ľudský, ktorý je lekárom. (sv. Ján Zlatoústy) 

 


     Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, Ktorý si všade a všetko napĺňaš, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás, očisti nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

    

     Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

    

     Sláva Otcu, i Synu, i Svätému Duchu; i teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen.

 

     Najsvätejšia Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisti nás od našich hriechov. Vládca, odpusť nám naše neprávosti. Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre Tvoje Meno.

    

     Otče náš, Ktorý si na nebesiach, posväť sa Meno Tvoje, príď Kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš potrebný k bytiu daj nám dnes a odpusť nám naše dlhy, ako i my odpúšťame svojim dlžníkom, a nedaj, aby sme padli do pokušenia, ale zbav nás od zlého. Lebo Tvoje je Kráľovstvo i moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždy i na veky vekov.

 

     Pane, zmiluj sa. (12x)

 

Kajúci 50. žalm

     Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej veľkej milosti! Pre svoje veľké milosrdenstvo zahlaď moje priestupky! Dokonale ma umy od mojej viny a očisti ma od môjho hriechu! Lebo som si vedomý svojich priestupkov a môj hriech je stále predo mnou. Jedine proti Tebe samému som zhrešil, páchal som, čo je zlé v Tvojich očiach, aby si bol spravodlivý, keď hovoríš, a nestranný, keď súdiš. Hľa, v neprávosti som splodený, a v hriechu porodila ma moja matka. Hľa, obľubuješ pravdu, v skrytosti mi daj poznať múdrosť. Pokrop ma yzopom a ja budem čistý, umy ma, a budem belší ako sneh. Daj mi počuť radosť a veselosť, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Odvráť si tvár od mojich hriechov a zmaž všetky moje viny! Srdce čisté stvor vo mne, ó Bože, a obnov v mojom vnútri ducha pevného. Od svojej tváre neodvrhni ma a svojho Svätého Ducha mi neodnímaj! Navráť mi radosť tvojho spasenia a Duchom Vládcovským utvrď ma! Naučím priestupníkov Tvojím cestám, a nečestní sa  k Tebe obrátia. Zbav ma, ó Bože, z krvnej viny, Ty Bože mojej spásy, môj jazyk sa bude radovať Tvojej spravodlivosti. Ó Bože, otvor moje pery, nech moje ústa Tvoju chválu zvestujú. Ak by si mal záľubu v obeti, dal by som ju ochotne, zápalné obete neprijímaš. Obetou pre Boha je duch skrúšený, srdce skrúšené a pokorné Boh neponíži. Dobre čiň Sionu vo svojej priazni, nech sa opäť vybudujú múry Jeruzalema! Vtedy si zaľúbiš pravdivé obete, zápaly a celožertvy, vtedy ti pokladú junce na Tvoj oltár.

 

     Vládca, Pane Bože náš, nechceš smrť hriešnikov, ale ich vyzývaš a želáš si ich život. Prijímaš všetkých hriešnikov, ktorí k Tebe v pokání prichádzajú, prijmi aj mňa, teraz  kajajúceho sa z mojich previnení, daj mi skľúčenosť z celého srdca a naprav moje svedomie. S dobrou nádejou vyznávam všetky moje hriechy pred slávou Tvojho strašného trónu, nech sa i vo mne stane slávne Tvoje najčistejšie a veľkolepé Meno: Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždy i na veky vekov, amen.

 

     Na sv. Spovedi povieš  duchovnému otcovi túto modlitbu:

     „Ja, hriešny človek, spovedám sa Pánovi, Všemohúcemu Bohu vo Svätej Trojici Jedinému, najčistejšej Panne Márii, Božej Matke i všetkým svätým aj pred tebou, môj duchovný otče, zo všetkých svojich hriechov.

 

Modlitba Alexandra V. Duchnoviča

     „Ó, Pane Bože, daj nám Tvoju svätú lásku a neodvráť nás od Tvojho Svätého Ducha, ale posilni nás vo viere, cez ktorú sme prijali Tvojho Syna Isusa Christa, ako nám dávaš jednou mysľou vyznávať pred celým svetom, a stále svedčiť až do konca vekov, nech radšej smrť a akékoľvek mučenia pretrpíme, neprajeme si odstúpiť od pravoslávnej viery. Ó, Milostivý Pane, vzhliadni aj na tých, ktorí skoro zblúdili od pravoslávnej viery a vzdialili sa od spasiteľnej viery. Ó, mocný Bože, navráť ich a naprav na cestu jednej mysli v ľuďoch, ako je spojenie vo Tvojich svätých. Amen.