Modlitby

Modlitba za pravoslávnu misiu vo svete

Modlitba_za_pravoslavnu_misiu

Boh pravdy a lásky: Otec, Syn a Svätý Duch, vypočuj našu modlitbu pre tých, ktorí Ťa nepoznajú. Tak nech aj oni prídu k zachraňujúcej vedomosti pravdy (o Tebe), a nech Tvoje meno môže byť oslavované medzi všetkými ľuďmi na svete.


Udržiavaj, inšpiruj a osvetľuj Tvojich služobníkov, ktorí im prinášajú zvesť Evanjelia. Prines čerstvú sviežosť (našej) kolísavej viere, a udržuj našu vieru, keď je stále krehká.


Opakovane obnovuj misionársku horlivosť v nás a v našej Cirkvi, a pozdvihni nových služobníkov, ktorí Ťa budú nasledovať až do koncov sveta. Urob nás svedkami Tvojej dobroty plnej lásky, plnej sily, a plnej viery, pre Tvoju slávu a pre spásu celého sveta.


Cez modlitby všetkých svätcov misie, zmiluj sa nad nami a spas nás.

Amen.