Modlitby

Modlitby k sv. mučeníkovi biskupovi Gorazdovi II.

Tropár, hlas 4.

Pravoslávnych vodca a moravskej Cirkvi obnoviteľu,

v Bohu múdry predný z pastierov, otče Gorazdu,

Ty, ktorý si s radosťou trpel za Pravdu,

pros milostivého Boha, aby spasil duše naše.

Kondak, hlas 2.

Uprostred prúdov neistoty duchovnej

zotrval si v pravde ako diamant najtvrdší

a svojmu rodnému národu

zvestoval si cestu spásy, Pravoslávie.

Po bohumilom živote učiteľa Evanjelia, veľkňaza a pastiera

prijal si trpezlivo a hrdinsky korunu mučenícku od Spasiteľa Christa.

Mučeníku, svätiteľu, otče Gorazdu,

pros za nás v Kráľovstve Božom.

 

 St.Gorazd II

 

Modlitby a bohoslužobné postupy sú preložené našim bratom Lukášom s požehnaním milovaného, nedávno zosnulého starca Chrysostoma, igumena monastiera sv. Nikodéma Svätohorca v Grécku.

Tags: Svätý Gorazd II, Novomučeník Gorazd II, Novomučeník Gorazd Moravský