Modlitby

  • Úvod
  • Modlitby
  • Modlitba k svätému Apoštolovi a Evanjelistovi Lukášovi

Modlitba k svätému Apoštolovi a Evanjelistovi Lukášovi

    Modlitba k svätému Apoštolovi a Evanjelistovi Lukášovi

(31. Október)

Svaty Evanjelista Lukas 1a

Ó svätý, spravodlivý sluha Boží, evanjelista Lukáš! Podvihom dobrým duchovne bojujúc na zemi, prijal si na nebesiach veniec spravodlivosti  pripravený Hospodinom všetkým, ktorí Ho milujú. Takže hľadiac na svätú Tvoju ikonu, radujeme sa z preslávneho konca života Tvojho a ospevujeme svätú pamiatku Tvoju. Ty, ktorý stojíš pri prestole Božom, prijmi modlitby naše a k najmilostivejšiemu Bohu ich prines. Vypros nám odpustenie všetkých hriechov a pomáhaj, aby sme neupadli do prelestí diabolských, nech sa zbavíme núdze, chorôb, bied i pascí a všetkého zla, zbožne a spravodlivo nech prežijeme dobu súčasnú a pripodobníme sa zástupníctvom Tvojím, aj keď nie sme hodní, priblížiť sa duchovne blahým, oslavujúc Jediného vo svätých svojich oslavovaného Boha, Otca i Syna, i Svätého Ducha, teraz i navždy, až na veky vekov. Amen.

 

Modlitby a bohoslužobné postupy sú preložené na základe tvorby sv. novomučeníka Gorazda II. našim bratom Lukášom s požehnaním milovaného, nedávno zosnulého starca Chrysostoma, igumena monastiera sv. Nikodéma Svätohorca v Grécku.