Modlitby

Modlitba ku svätým ženám myronosičkám

               Modlitba ku svätým ženám myronosičkám

(2. nedeľa po Pasche)

Ó, sv. Mária Magdaléna, sv. Zuzana, sv. Ivana, sv. Marta, sv. Mária, sv. Salome a sv. Mária Kleopova!

nh 1000557

Uproste vami milovaného a vás milujúceho Isusa najsladšieho, ktorého ste vyznávali, Christa, Syna Božieho, nech daruje aj nám, hriešnym sluhom Božím (mená) odpustenie hriechov, vo viere pravej vytrvanie pevné a nevypočítavé. Usídlite do našich sŕdc Ducha bázne Božej, pokornej nádeje na Hospodina, trpezlivosti a milosrdenstva k blížnym.

Osloboďte nás vašimi modlitbami od pokušení, bied aj pascí, nech tichý a pokojný život prežijeme tu, s myšlienkami dobrými a srdcom čistým, keď sa postavíme na Strašnom súde – nech dobré zodpovedanie sa na ňom dosiahneme a pripodobníme sa nevysloviteľnej radosti Kráľovstva nebeského na veky vekov. Amen.

 

Modlitby a bohoslužobné postupy sú preložené na základe tvorby sv. novomučeníka Gorazda II. našim bratom Lukášom s požehnaním milovaného, nedávno zosnulého starca Chrysostoma, igumena monastiera sv. Nikodéma Svätohorca v Grécku.

Tags: Ženy myronosičky