Modlitby

Modlitby k svätým Sedmopočetníkom

Modlitby k svätým Sedmopočetníkom

(9. August)

Svati Sedmopocetnici 2

Tropár, hlas 1.

Vencami chvály korunujeme slávnych Sedmopočetníkov,

ktorí zažiarili ako svetlá a zvestovali nám Trojjediného Boha.

Metoda s Cyrilom, Klimenta, Nauma so Sávom, a Gorazda s Angelárom,

neotrasiteľné stĺpy slovanskej Cirkvi.

Božím Duchom naplnených bojovníkov nášho Slova,

ktorí odháňajú démonské učenia

a modlia sa ku Christu Bohu,

aby upevnil Cirkev pravoslávnu,

našim dušiam daroval pokoj

a veľké milosrdenstvo.

 

Kondak, hlas 4.

V pôstoch stali ste sa neporaziteľnými,

Božou mocou ste premohli úklady zlých neviditeľných nepriateľov.

Množstvo nepokrstených Slovanov ste naučili

viere pravoslávnej a prijali vence.

Modlite sa za nás ku Christu, Sedmopočetníci,

aby nám odpustil naše hriechy.

 

Tropár, hlas 4.

Sedmopočetníci, žiarivé hviezdy z Východu,

zreteľne ste zvestovali Syna, Božie Slovo.

Ctihodný Gorazd, Cyril s Metodom, Kliment, Sáva aj Naum,

zaskveli sa žiarou ako lúče slnka a s nimi aj slávny Angelár.

 

Svati Sedmopocetnici 3

 

Modlitby a bohoslužobné postupy sú preložené na základe tvorby sv. novomučeníka Gorazda II. našim bratom Lukášom s požehnaním milovaného, nedávno zosnulého starca Chrysostoma, igumena monastiera sv. Nikodéma Svätohorca v Grécku.