Modlitby

Modlitba v čase epidémie

Pane, Bože náš! Vyslyš z výsosti Tvojho svätého Trónu nás, hriešnych a nehodných Tvojich služobníkov, ktorí sme sa prehrešili proti Tvojej dobrotivosti a oddialili od seba Tvoje milosrdenstvo.

Netrestaj nás, Tvojich služobníkov, ale odvráť od nás Tvoj strašný hnev, ktorý nás spravodlivo postihol. Zastav tento zhubný trest, oddiaľ Tvoj hrozný meč, ktorý nás neviditeľne a predčasne zráňa. Zľutuj sa nad Tvojimi nešťastnými a slabými služobníkmi a neodsúď na smrť naše duše, ktoré sa v pokání s utrápeným srdcom a slzami utiekajú k Tebe, milosrdnému Bohu, ktorý vníma naše prosby a prináša zmeny. Lebo Tebe jedinému náleží zmilovať sa a spasiť, Bože náš, a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždy, až na veky vekov. Amen.

 

Господи Боже наш! Услышь с высоты святаго Твоего Престола нас, грешных и недостойных рабов Твоих, благость Твою грехами своими прогневавших и милосердие Твое удаливших, и не взыскивай с рабов Твоих, но отврати страшный гнев Твой, справедливо нас постигший, прекрати пагубное наказание, удали страшный меч Твой, невидимо и безвременно нас поражающий, и пощади несчастных и слабых рабов Твоих, и не обрекай на смерть души наши, в покаянии прибегающие с истомленным сердцем и со слезами к Тебе, Богу Милосердому, мольбам нашим внимающему и перемену подающему. Ибо Тебе (одному только) принадлежит милость и спасение, Боже наш, и Тебе славословие приносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Tags: modlitba, epidémia, vírus