Modlitby

  • Úvod
  • Modlitby
  • Jeromonach Elpidij: Výzva na Modlitebnú reťaz pravoslávnych kresťanov

Jeromonach Elpidij: Výzva na Modlitebnú reťaz pravoslávnych kresťanov

Drahé deti, chcem sa poprosiť pred udalosťami, ktoré sa blížia veľmi rýchlo, aby ste sa pripojili k modlitbovej reťazi - modlitba za vašu ulicu, modlitba za vaše mesto, modlitba za vašu vlasť, modlitba za váš národ. Vstaňte a modlite sa všetci, všetci pravoslávni. Pán nám nedá nad rámec našich skúšok, a všetci poznáme modlitbu, ktorú On chce počuť.

„Pane Isuse Christe, Synu Boží, zmiluj sa nad nami hriešnymi“, - začíname čítať každý deň o 6, 9, 12 ráno, o 15, popoludní, o 18, 21 hodine večer a, kto môže, i o polnoci – 24 hodine. Každé tri hodiny - podľa počtu pozemských rokov nášho Pána Isusa Christa – sa budeme modliť k Pánovi 33-ráz, aby sme si pamätali a vedeli, prečo Pán prišiel na zem.

Nastal čas skutkov – čas na modlitbu. Modlitby za tých, ktorí sa nestarajú o spasenie, za tých, ktorí chcú byť spasení, za tých, ktorým sú drahí ich rodičia, bratia a sestry, deti a vnúčatá, za tých, ktorým je Boh - Otec a Cirkev je matkou. Všetci, ktorí sa považujú za veriacich – všetci v jednej modlitbe. Všetci – ako jedna zapálená sviečka, zapálená sviečka pre Pána.

Vedzte, že z takejto modlitby Satan horí. Jeho diela horia. Horia démoni a ich čary. Pred modlitbou na čotkách všetkých tých Božích detí, ktoré milujú Pána, vás žiadam, aby ste si prečítali (úplne na začiatku každého modlenia sa) ešte takúto modlitbu: „PÁN SRDCA MÔJHO, NAPLŇ MOJE SRDCE TVOJOU BOŽSKOU LÁSKOU, A DAJ MI Z TVOJHO SVÄTÉHO DUCHA.“

 

Elpidij 2

 

A Pán dá milosrdenstvo a ochranu každému, kto prosí. Modlitba k Pánovi odháňa Satana preč, spaľuje ho a jeho zlé myšlienky.

 

Tags: modlitba, Isusova modlitba, modlitebná reťaz