Modlitby

  • Úvod
  • Modlitby
  • Svätý Justín Popovič z Čelije: Pane, zmiluj sa.

Svätý Justín Popovič z Čelije: Pane, zmiluj sa.

Malá tráva, zmiluj sa!

Malý vtáčik, zmiluj sa

Všetko vo mne a vôkol mňa, oboje malé i veľké, veci minulé a veci nekonečné, jednoduché a záhadné, temné a jasné, viditeľné a neviditeľné, smrteľné a nesmrteľné, dobré a zlé, všetky veci a všetko vo všetkých svetoch, ktoré poznám a cítim, motivujú ma očividne modliť sa: Pane, zmiluj sa!

Naša bolesť zhŕňa všetky ľudské slová v jednej modlitbe a volaní: Pane, zmiluj sa!

Obrátiac sa k Tebe sme zistili, že preteká v celej našej bytosti iba jeden vzdych:  Pane, zmiluj sa!

Radi by sme hovorili o sebe, ale naše slzy sa vylievajú a hovoríme Ti z celej našej duše týmito dvoma slovami: Pane, zmiluj sa!

Každé stvorenie má svoje srdce a srdce je s týmto srdcom, pretože vzdychá a inklinuje k Tebe: Pane, zmiluj sa!

V tomto smutnom svete človek nepotrebuje nič viac, než aby mu bolo udelené milosrdenstvo predovšetkým od Teba:

Pane, zmiluj sa!

A spolu s Tebou a za Tebou mu všetky veci a celé stvorenie darujú mu milosť: Pane, zmiluj sa!

Matka, zmiluj sa!

Priateľ, zmiluj sa!

Malá tráva, zmiluj sa!

Malý vtáčik, zmiluj sa!

Všetko, čo je v celom vesmíre: Zmiluj sa! Zmiluj sa! Zmiluj sa!

 

u manastiru celije