Modlitby

Modlitba za vojnou trpiaci ľud

K Hospodinovi modlime sa.

Hospodine, zmiluj sa.

 

Pane a Spasiteľu Isuse Christe, Ty sám si láska, preukazuješ lásku a učíš milovať, na Teba sa spoliehame, v Teba veríme, Ty si všetka naša nádej! Všemohúci Hospodine, Bože náš, prosíme Teba, zastav utrpenie a vojnové násilie. Udeľ všetkým ľuďom ducha pokoja a dobrú vôľu k mieru. Ty sám pouč tých, ktorí prepadli pokojný ľud, aby pochopili, že nežehnáš útočnej vojne, a zmar všetky ich zlé úmysly. Christe, Darca pokoja, udeľ rýchlo mier všetkým účastníkom vojnového konfliktu, útočníkov zbav nevedomosti a zaslepenosti, uhas plamene vášní a zloby.

 

Milostivý Pane, posilni obrancov prepadnutej zeme, uzdrav zranených, postaraj sa o tých, ktorí museli opustiť svoje domy, uteš zarmútených a upokoj padlých. Vzhliadni milosrdným okom na utláčaných. Pastieri duší, osvieť blúdiacich, uveď na cestu spravodlivosti všetky ovečky svoje. Daj silu ľudu svojmu, aby uprostred vojnových bied neklesal na duchu, ale odhodlane niesol svoj kríž a nasledoval Tvoju trpezlivosť. Pomôž nám všetkým, svojim deťom, aby sme sa chopili kajúcej modlitby a otvorili tým dvere Tvojmu zľutovaniu. Nech pochopia všetci, že na zemi žijeme nie preto, aby sme zabíjali, ale aby sme druh druha milovali.

 

Pane zľutovný, zmiluj sa nad nami a vypočuj úpenlivé modlitby naše prinášané Ti s vierou za trpiacich a umierajúcich, na príhovory Presvätej Bohorodičky, svätého kniežaťa Vladimíra, mučeníkov Borisa a Gleba, ctihodných Antonia a Feodosia i všetkých svätých. Lebo ty si Boh pokoja, Hospodin zľutovania a útechy, a Tebe slávu vzdávame, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždy, až na veky vekov. Amen.

 

 

Preložené z ambon.or.cz

Tags: Ukrajina, modlitba, modlitebná reťaz, Mier, Vojna