Modlitby

Modlitba svätého Bazila Veľkého

Bože, Pán zástupov a Stvoriteľ všetkého stvorenia, ktorý si zo svojho veľkého súcitu a milosrdenstva zoslal svojho jednorodeného Syna, nášho Pána Isusa Christa, vykúpenie ľudstva a svojím vzácnym Krížom zničil záznam o našich hriechoch, zvíťazil nad zdrojom a silou temnoty: Ó, Pane a Milovník ľudstva, prijmi aj ďakovné a vrúcne modlitby nás hriešnikov.

Osloboď nás od každého temného a škodlivého previnenia a od všetkých viditeľných a neviditeľných nepriateľov, ktorí sa nás snažia zničiť. Pribi naše telo k bázni ku Tebe a nenakláňaj naše srdcia k ľstivým slovám alebo myšlienkam, ale zraň naše duše láskou k Tebe, ktorá vždy hľadí na Teba, vedená Tvojím svetlom a vidiac Teba, večné a nevýslovné Svetlo, Ťa môžeme ustavične chváliť a vzdávať vďaky: Otcu bez počiatku, s Tvojím Jednorodeným Synom, a Tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždy, i na veky vekov. Amen.

 

Prayer of Saint Basil