Modlitby

Modlitba sv. Josifa Optinského

Vládca, Bože Otče Všeudržiavaci, Pane, Jednorodený Synu, Isuse Christe, i Svätý Duchu, jedno Božstvo, jedna Sila, zmiluj sa nado mnou hriešnym a, akými spôsobmi Ty vieš, spas ma, Tvojho nehodného služobníka.